Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7896
Başlık: Lenfoproliferatif hastalıklar
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı.
Karalı, Yasin
Kılıç, Sara Şebnem
Anahtar kelimeler: İmmün sistemi
Programlanmış hücre ölümü
Lenfoproliferatif hastalıklar
ALPS
Lymphoproliferative diseases
Immune system
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karalı, Y. ve Kılıç, S. Ş. (2006). "Lenfoproliferatif hastalıklar". Güncel Pediatri, 4(2), 34-39.
Özet: Programlanmış hücre ölümü (apoptozis) immün sistemin homeostazının korunmasında büyük öneme sahiptir. Periferik matür T hücrelerinin antijen cevabının düzenlenmesi ve homeostazının sağlanmasında da apoptozisin rolü olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Böylece apoptozis, hem lenfosit birikimine engel olmakta hem de otoantijenlere karşıolabilecek ve otoimmüniteye yol açacak reaksiyonlarıminimuma indirmektedir. Lenfosit apopitozisi iki yolla olur. 1) Antijen -reseptör bağlantılıhücre ölümü 2) Pasif apoptozis Antijen bağlantılılenfosit ölümü başlıca Fas (CD95/APO-1) ve tümör nekrozis faktör reseptörü (TNFR) ile regüle edilir. Lenfokin geri çekilmesi ile karakterize olan pasif apoptozis ise, mitokondri ve Bcl-2 ailesine ait proteinlerce kontrol edilen ve caspase adıverilen sitoplazmik enzimlerin aktive edilmesi sonucu oluşan bir durumdur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913285
http://hdl.handle.net/11452/7896
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 4 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_2_7.PDF70.42 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons