Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7896
Title: Lenfoproliferatif hastalıklar
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı.
Karalı, Yasin
Kılıç, Sara Şebnem
Keywords: İmmün sistemi
Programlanmış hücre ölümü
Lenfoproliferatif hastalıklar
ALPS
Lymphoproliferative diseases
Immune system
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karalı, Y. ve Kılıç, S. Ş. (2006). "Lenfoproliferatif hastalıklar". Güncel Pediatri, 4(2), 34-39.
Abstract: Programlanmış hücre ölümü (apoptozis) immün sistemin homeostazının korunmasında büyük öneme sahiptir. Periferik matür T hücrelerinin antijen cevabının düzenlenmesi ve homeostazının sağlanmasında da apoptozisin rolü olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Böylece apoptozis, hem lenfosit birikimine engel olmakta hem de otoantijenlere karşıolabilecek ve otoimmüniteye yol açacak reaksiyonlarıminimuma indirmektedir. Lenfosit apopitozisi iki yolla olur. 1) Antijen -reseptör bağlantılıhücre ölümü 2) Pasif apoptozis Antijen bağlantılılenfosit ölümü başlıca Fas (CD95/APO-1) ve tümör nekrozis faktör reseptörü (TNFR) ile regüle edilir. Lenfokin geri çekilmesi ile karakterize olan pasif apoptozis ise, mitokondri ve Bcl-2 ailesine ait proteinlerce kontrol edilen ve caspase adıverilen sitoplazmik enzimlerin aktive edilmesi sonucu oluşan bir durumdur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913285
http://hdl.handle.net/11452/7896
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_7.PDF70.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons