Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7895
Başlık: Benin rolandik epilepsi (çocukluk çağı selim sentro-temporal dikenli epilepsisi)
Yazarlar: Dai, Alper
Anahtar kelimeler: Epilepsi
Benin rolandik epilepsi
BRE
Elektroensefalogram
EEG
Benin rolandic epilepsy
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Dai, A. (2006). "Benin rolandik epilepsi (çocukluk çağı selim sentro-temporal dikenli epilepsisi)". Güncel Pediatri, 4(2), 31-33.
Özet: Benin rolandik epilepsi (BRE), çocukluk çağında sık rastlanılan, klinik, genetik ve elektrofizyolojik olarak tanımlanmış bir sendromdur. Pediatrik hastalar arasında, ateşli olmayan konvülziyonlar arasında en sık rastlanılan epilepsilerden biri olarak kabul edilir. Yaşla değişim gösteren otozomal dominant kalıtsal bir özellik gösterdiği düşünülmektedir. Prognozu iyi olup, 15 yaşında birçok hastanın elektroensefalogramları (EEG) normale dönerken, klinik olarak da tam düzelme görülür. BRE'deki konvülziyonlar fokal başlayan daha sonra sıklıkla sekonder olarak jeneralize olabilen tonik-klonik kasılmalar şeklindedir. Nöbetler genellikle uyku sırasında görülür. Hastalar başka bir nörolojik sorun taşımazlar ve mental / motor yönden patolojik bulgular gözlenmez. Tedaviye yanıt iyidir. Prognoz her zaman yüz güldürücüdür. Yaş ile değişim gösteren bu genetik epilepsi türünde, sonraki dönemlerde tüm hastalarda EEG bulguları kaybolmakta ve tedaviden bağımsız olarak nöbetlerin tekrarlama riski görülmemektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913247
http://hdl.handle.net/11452/7895
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 4 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_2_6.PDF57.11 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons