Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7895
Title: Benin rolandik epilepsi (çocukluk çağı selim sentro-temporal dikenli epilepsisi)
Authors: Dai, Alper
Keywords: Epilepsi
Benin rolandik epilepsi
BRE
Elektroensefalogram
EEG
Benin rolandic epilepsy
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dai, A. (2006). "Benin rolandik epilepsi (çocukluk çağı selim sentro-temporal dikenli epilepsisi)". Güncel Pediatri, 4(2), 31-33.
Abstract: Benin rolandik epilepsi (BRE), çocukluk çağında sık rastlanılan, klinik, genetik ve elektrofizyolojik olarak tanımlanmış bir sendromdur. Pediatrik hastalar arasında, ateşli olmayan konvülziyonlar arasında en sık rastlanılan epilepsilerden biri olarak kabul edilir. Yaşla değişim gösteren otozomal dominant kalıtsal bir özellik gösterdiği düşünülmektedir. Prognozu iyi olup, 15 yaşında birçok hastanın elektroensefalogramları (EEG) normale dönerken, klinik olarak da tam düzelme görülür. BRE'deki konvülziyonlar fokal başlayan daha sonra sıklıkla sekonder olarak jeneralize olabilen tonik-klonik kasılmalar şeklindedir. Nöbetler genellikle uyku sırasında görülür. Hastalar başka bir nörolojik sorun taşımazlar ve mental / motor yönden patolojik bulgular gözlenmez. Tedaviye yanıt iyidir. Prognoz her zaman yüz güldürücüdür. Yaş ile değişim gösteren bu genetik epilepsi türünde, sonraki dönemlerde tüm hastalarda EEG bulguları kaybolmakta ve tedaviden bağımsız olarak nöbetlerin tekrarlama riski görülmemektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913247
http://hdl.handle.net/11452/7895
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_6.PDF57.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons