Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7893
Title: İndirekt hiperbilirubinemi / nedenler ve tanı
Authors: Kültürsay, Nilgün
Çalkavur, Şebnem
Keywords: Prematüre
Hiperbilirubinemi
Fizyolojik sarılık
Patolojik sarılık
Bilirubin yükü
Indirect hyperbilirubinemia
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kültürsay, N. ve Çalkavur, Ş. (2006). "İndirekt hiperbilirubinemi / nedenler ve tanı". Güncel Pediatri, 4(2), 21-25.
Abstract: Sepsis yıllar boyunca tedavi açısından ciddi problemler oluşturan ve yüksek mortaliteye neden olan bir sorundur. Mortalite oranı 1960'larda %100 iken, günümüzde erken tanı ve tedavi ile mortalite oranı azalmıştır. Ancak halen çocuklarda ölüm nedenleri arasında ilk on neden içindedir. ABD'de her yıl 250.000 erişkin sepsis nedeniyle kaybedilmektedir. Sepsise bağlı ölümlerde yaş, enfeksiyon etkeni, enfeksiyonun kazanıldığı yer ve altta yatan primer hastalık önemlidir. Septik şoklu hastalarda mortalite oranı değişmekle beraber yaklaşık %40 olarak bildirilmektedir. Erken tanı ve tedavi prognoz yönünden önemlidir. Sepsis konağın enfeksiyona karşı yanıtı olarak tanımlanmaktadır. Sistemik inşamatuar yanıt sendromu (SIYS) erişkinler için geliştirilmiş, çocuklar için modifiye edilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/pediatri/issue/51528
http://hdl.handle.net/11452/7893
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_4.PDF100.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons