Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7891
Başlık: Anafilaksi nedenleri, tanısı ve tedavisi
Yazarlar: Karaman, Özkan
Babayiğit, Arzu
Ölmez, Duygu
Anahtar kelimeler: Anafilaksi
Hipersensitivite
Polen allerjisi
Anaphylaxis
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karaman, Ö. vd. (2006). "Anafilaksi nedenleri, tanısı ve tedavisi". Güncel Pediatri, 4(2), 8-12.
Özet: Anafilaksi ani oluşan, klinik tablosu çok ağır olabilen istenmeyen bir hipersensitivite reaksiyonudur. Gerçek anafilaksi mast hücre ve bazofillerden IgE aracılığıyla mediyatörlerin salınması sonucu oluşur. Anafilaktoid veya psödoallerjik reaksiyonlar anafilaksiye benzeyen fakat IgE aracılığı olmadan bazofil ve mast hücrelerden mediyatör salınmasına neden olan reaksiyonlardır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913245
http://hdl.handle.net/11452/7891
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 4 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_2_2.PDF67.95 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons