Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7891
Title: Anafilaksi nedenleri, tanısı ve tedavisi
Authors: Karaman, Özkan
Babayiğit, Arzu
Ölmez, Duygu
Keywords: Anafilaksi
Hipersensitivite
Polen allerjisi
Anaphylaxis
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaman, Ö. vd. (2006). "Anafilaksi nedenleri, tanısı ve tedavisi". Güncel Pediatri, 4(2), 8-12.
Abstract: Anafilaksi ani oluşan, klinik tablosu çok ağır olabilen istenmeyen bir hipersensitivite reaksiyonudur. Gerçek anafilaksi mast hücre ve bazofillerden IgE aracılığıyla mediyatörlerin salınması sonucu oluşur. Anafilaktoid veya psödoallerjik reaksiyonlar anafilaksiye benzeyen fakat IgE aracılığı olmadan bazofil ve mast hücrelerden mediyatör salınmasına neden olan reaksiyonlardır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913245
http://hdl.handle.net/11452/7891
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_2.PDF67.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons