Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7889
Title: Güney Marmara Bölgesi süt işleme sanayinde kapasite kullanımı ve üretim planlaması
Other Titles: Capacity utilization and production planning in the South Marmara Region dairy processing industry
Authors: Çetin, Bahattin
Tipi, Tolga
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Süt teknolojisi
Süt üretimi
Süt ürünleri
Üretim planlaması
Milk technology
Milk production
Milk products
Production planning
Issue Date: 27-Jan-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tipi, T. (1997). Güney Marmara Bölgesi süt işleme sanayinde kapasite kullanımı ve üretim planlaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma, Güney Marmara Bölgesi sınırları içinde yer alan Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsamaktadır. Çalışmanın amacı, ele alınan bölgedeki süt işleme sanayinin genel yapısını ve kapasite durumunu ortaya koymak, örnek olarak ele alınan bir işletmenin üretim planım belirlemektir. Güney Marmara Bölgesindeki işletmelerin kapasite kullanım oranları ortalama olarak % 35.9 olarak bulunmuştur. Türkiye ortalaması ise % 29.7'dir.Bu durum önemli ölçüde, işleme sanayinde kullanılacak sütün daha istikrarlı sağlanması ile açıklanabilir. Kaynakların etkin kullanımını sağlamak açısından üretim planı yapılırken quadratik programlama tercih edilmiştir. Yapılan yeni üretim planına göre pastörize süt üretimi %3,9, ayran %6,7 oranında artarken, yoğurt üretimi %10,5, beyaz peynir üretimi %8,5, kaşar peyniri üretimi %1,5 azalmıştır. Yine mevcut duruma göre işletmenin karlılığı planlama sonrasında aylık yaklaşık 304 451 680 TL artış göstermiştir. Kaynakların etkin kullanımım sağlaması nedeniyle planlamanın işletmeler için gerekliliği bir defa daha ortaya çıkmaktadır.
The research area is limited by Bursa, Balıkesir and Çanakkale provinces which are included in South Marmara Region. The main purpose of this study is to reveal the capacity utilization general structure of the milk process industry and to determine production plan of a plant as a sample. Wlule the capacity utilization of Turkey is 29.7%, it was found as an average 35.9 % in the research area. This can be explained by the stabilization in the provided milk. Quadratic programming is preferred in planning. According to the new production plan, while the production of pastorized milk and ayran were increased by 3.9%, 6.7%, yogurt,white cheese and yellow cheese were decreased by 10.5%, 8.5%, 1.5%. According to the new plan achieved increase in the enterprise's monthly profit 304 451 680 TL. This shows that production planning is a necessary way for the allocation of resources.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7889
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067621.pdf3.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons