Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7888
Title: Doğum analjezisinde intratekal bupivakain ve fentanil kombinasyonuna eklenen klonidin ve neostigminin etkileri
Other Titles: Effects of clonidine and neostigmine added to the combination of intrathecal bupivacaine and fentanyl in birth analgesia
Authors: Özsaraç, Özer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Bupivakain
Neostigmin
Clonidine
Bupivacaine
Doğum ağrıları
Labor pain
Fentanil
Fentanyl
Neostigmine
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özsaraç, Ö. (1998). Doğum analjezisinde intratekal bupivakain ve fentanil kombinasyonuna eklenen klonidin ve neostigminin etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda doğum analjezisinde intratekal bupivakain ve fentanil kombinasyonuna eklenen klonidin ve neostigminin etkinliğini ve güvenilirliğini araştırdık. Doğumun aktif fazına girmiş miadında gebeliği olan 45 olgu rastgele ve çift kör olarak çalışmaya alındı. Olguların tümüne kombine spino epidural teknik uygulandı. Grup BF (n:15) bupivakain flk 2,5mg + fentanil 25 jj.g, Grup BFK (n:15) bupivakain flk 2,5mg + fentanil 25 \ıg + klonidin 30 jıg, Grup BFKN (n:15) bupivakain flk 2,5mg + fentanil 25 jıg + klonidin 30 ng + neostigmin 10 jug uygulandı. Çalışma solüsyonları toplam 2 cc olacak şekilde % 10 Dekstroz ile tamamlandı. Spinal analjezi etkisi sona erdiğinde epidural kateterden % 0.25 bupivakain 5 cc uygulandı. Olgular hemodinamik verileri, ağrı, motor blok, sensoriyal blok düzeyleri, spinal analjezi süresi ve yan etkiler açısından izlendi. Gruplar arası analjezi süreleri karşılaştırıldığında, BFKN (165.3 ± 8.3 dk) (p<0.001) ve BFK (123.3 ± 5.4 dk) (p<0.01) gruplarında BF'ye (90.4 ± 5.4 dk) göre anlamlı olarak daha uzun olduğu saptandı. Ayrıca BFKN ile BFK grupları arasında da analjezi süresinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.01). Yan etki olarak BF grubunda bir, BFKN grubunda beş olguda bulantı - kusma görüldü. Gruplar arasında hemodinamik veriler, ağrı, motor blok, sensoriyal blok düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Olguların tümü analjezi kalitesinden memnun kaldılar. Bu çalışmada intratekal opioid ve lokal anesteziğe eklenecek düşük doz klonidin ve neostigminin analjezi süresini uzatmada güvenli ve etkili olduğu kanısına vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7888
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088640.pdf
  Until 2099-12-31
4.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons