Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7886
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYücel, Ahmet-
dc.contributor.authorŞen, Mehmet Akif-
dc.date.accessioned2020-02-04T12:00:29Z-
dc.date.available2020-02-04T12:00:29Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationŞen, M. A. (2003). Yemek sanayiinde HACCP sisteminin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7886-
dc.description.abstractBu araştırma, Türkiye'de gelişen sanayileşmeye paralel olarak yapılanma faaliyetlerini hızla artıran ve çalışan kesimin büyük çoğunluğuna hitap eden yemek fabrikalarında bir kalite sistemi olan HACCP'in uygulanabilirliğini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Yemek sanayiindeki ürünler çok fazla olduğundan her ürünün incelenmesi yerine sektör 3 prosese ayrılarak her prosesten birer örnek üzerinde çalışılmıştır. Bunlar; > Mal alımı - Hazırlık - Servis ( Kış salatası ) > Mal alımı - Hazırlama - Pişirme - Servise kadar bekletme - Servis ( Düğün çorba ) > Mal alımı - Hazırlama - Pişirme - Soğutma - Tekrar Isıtma - Sıcak tutma - Servis ( Rosto köfte ) Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Türkiye'de orta ve küçük ölçekli yemek sanayilerinin değil de daha büyük, firmaların, gerekli ve yeterli teknik desteği de alarak söz konusu sistemi uygulayabilecekleri görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThis research, has been made to put forward implementation possibility of quality system HACCP for meal factory which addresses to the big majority of employees and improving the establishment activity, as a parallel to the growing industries in Turkey. Because of many production in the meal sector and replace of examination each products it has been worked on one sample after dividing to 3 process. > Buying goods - Preparation - Service ( Winter Salad ) > Buying goods - Preparation - Cooking - Waiting until the service - Service (Wedding soup) > Buying goods - Preparation - Cooking - Reheating - Keeping hot - Service (Roast meatball) According to the results in researching; It has been seen that it is possible to implement this system by the taking needed and enough technical support from the companies instead of middle and small scales of meal industries in Turkey.en_US
dc.format.extentIX, 64 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKritik kontrol noktasıtr_TR
dc.subjectKritik kontrol noktalarında tehlike analizitr_TR
dc.subjectYemek sanayiitr_TR
dc.subjectCritical control pointen_US
dc.subjectHazard analysis critical control points,en_US
dc.subjectCateringen_US
dc.titleYemek sanayiinde HACCP sisteminin uygulanabilirliği üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeA Search on application of HACCP system in cateringen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139896.pdf2.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons