Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7886
Title: Yemek sanayiinde HACCP sisteminin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma
Other Titles: A Search on application of HACCP system in catering
Authors: Yücel, Ahmet
Şen, Mehmet Akif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kritik kontrol noktası
Kritik kontrol noktalarında tehlike analizi
Yemek sanayii
Critical control point
Hazard analysis critical control points,
Catering
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, M. A. (2003). Yemek sanayiinde HACCP sisteminin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Türkiye'de gelişen sanayileşmeye paralel olarak yapılanma faaliyetlerini hızla artıran ve çalışan kesimin büyük çoğunluğuna hitap eden yemek fabrikalarında bir kalite sistemi olan HACCP'in uygulanabilirliğini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Yemek sanayiindeki ürünler çok fazla olduğundan her ürünün incelenmesi yerine sektör 3 prosese ayrılarak her prosesten birer örnek üzerinde çalışılmıştır. Bunlar; > Mal alımı - Hazırlık - Servis ( Kış salatası ) > Mal alımı - Hazırlama - Pişirme - Servise kadar bekletme - Servis ( Düğün çorba ) > Mal alımı - Hazırlama - Pişirme - Soğutma - Tekrar Isıtma - Sıcak tutma - Servis ( Rosto köfte ) Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Türkiye'de orta ve küçük ölçekli yemek sanayilerinin değil de daha büyük, firmaların, gerekli ve yeterli teknik desteği de alarak söz konusu sistemi uygulayabilecekleri görülmüştür.
This research, has been made to put forward implementation possibility of quality system HACCP for meal factory which addresses to the big majority of employees and improving the establishment activity, as a parallel to the growing industries in Turkey. Because of many production in the meal sector and replace of examination each products it has been worked on one sample after dividing to 3 process. > Buying goods - Preparation - Service ( Winter Salad ) > Buying goods - Preparation - Cooking - Waiting until the service - Service (Wedding soup) > Buying goods - Preparation - Cooking - Reheating - Keeping hot - Service (Roast meatball) According to the results in researching; It has been seen that it is possible to implement this system by the taking needed and enough technical support from the companies instead of middle and small scales of meal industries in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7886
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139896.pdf2.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons