Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7885
Başlık: Erişkin sıçan spinal korduna embryonik serebellar ve spinal dokuların transplantasyonu
Diğer Başlıklar: Transplantation of embryonic cerebellar and spinal tissues in adult rat spinal cord
Yazarlar: Coşkun, Noyan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Doku nakli
Spinal kord
Sıçanlar
Tissue transplantation
Spinal cord
Rats
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Coşkun, N. (1989). Erişkin sıçan spinal korduna embryonik serebellar ve spinal dokuların transplantasyonu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada kesilmiş erişkin sıçan spinal korduna fötal spinal ve serebellar greftler koyularak etkileri araştırıldı. Bu amaçla sıçanlar 4 gruba ayrıldı ve 26 sıçan kullanıldı. Sıçanların torakal 9-12 arasına laminektomi yapılıp posterior kolumnada greft yerleştirilmesi ve kord lezyonu 3 yapmak amacıyla 2-3 mm³'lük kavite hazırlanarak, 17-18 günlük gebe sıçan embryolarından alınan serebellar ve spinal dokular greft materyali olarak kullanıldı. DGI'de erken dönem fötal spinal, DGIII'de erken dönem fötal serebellar doku implantasyonu yapıldı. Kavite hazırlanıp bir haftalık bekleme sürecini takiben DG II'de geç dönem fötal spinal, DG IV'de geç dönem fötal serebellar doku implantasyonu gerçekleştirildi. 2 aylık bekleme süresinden sonra sıçanların greftli bölgeleri blok halinde çıkartıldı. Histolojik ve ultrastrüktürel olarak incelendi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7885
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
006908.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.16 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons