Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7885
Title: Erişkin sıçan spinal korduna embryonik serebellar ve spinal dokuların transplantasyonu
Other Titles: Transplantation of embryonic cerebellar and spinal tissues in adult rat spinal cord
Authors: Coşkun, Noyan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
Keywords: Doku nakli
Spinal kord
Sıçanlar
Tissue transplantation
Spinal cord
Rats
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkun, N. (1989). Erişkin sıçan spinal korduna embryonik serebellar ve spinal dokuların transplantasyonu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada kesilmiş erişkin sıçan spinal korduna fötal spinal ve serebellar greftler koyularak etkileri araştırıldı. Bu amaçla sıçanlar 4 gruba ayrıldı ve 26 sıçan kullanıldı. Sıçanların torakal 9-12 arasına laminektomi yapılıp posterior kolumnada greft yerleştirilmesi ve kord lezyonu 3 yapmak amacıyla 2-3 mm³'lük kavite hazırlanarak, 17-18 günlük gebe sıçan embryolarından alınan serebellar ve spinal dokular greft materyali olarak kullanıldı. DGI'de erken dönem fötal spinal, DGIII'de erken dönem fötal serebellar doku implantasyonu yapıldı. Kavite hazırlanıp bir haftalık bekleme sürecini takiben DG II'de geç dönem fötal spinal, DG IV'de geç dönem fötal serebellar doku implantasyonu gerçekleştirildi. 2 aylık bekleme süresinden sonra sıçanların greftli bölgeleri blok halinde çıkartıldı. Histolojik ve ultrastrüktürel olarak incelendi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7885
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006908.pdf
  Until 2099-12-31
2.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons