Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7883
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇelen, Nermin-
dc.contributor.authorGavas, Ayşe-
dc.date.accessioned2020-02-04T11:51:53Z-
dc.date.available2020-02-04T11:51:53Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.citationGavas, A. (1998). Kimlik gelişimi sırasında ergenin anne-baba ile ilişki düzeyinin saptanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7883-
dc.description.abstractBu araştırmada, farklı okullarda öğrenim gören 14-16 ye 17-19 yaş grubu ergenlerin, yaş ve cinsiyete ve okul türüne göre aile alanına ilişkin kimlik gelişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Groningen Üniversitesinden M. A. Bosnia tarafından geliştirilen Groningen Kimlik Gelişimi Skalası (GIDS) kullanılmıştır. Araştırmanın evren grubunu Bursa il sınırlan içerisindeki Özel Tunçsiper Lisesi, Fatih Lisesi, Tophane Endüstri Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesi oluşturmakta, bu okullara devam eden her yaş grubundan 40 olmak üzere 80 kız, 80 erkek toplam 1 60 öğrenci örneklem grubunu oluşturmuştur. Yaş, cinsiyet ve okul türüne göre kimlik gelişimi üze rinde durulmuş ergenlerin sosyo-ekonomik düzeyleri araştırmada dikkate alınmamıştır. Verilerin analizi için araştırma amaçlarına göre çoklu grup karşılaştırmalarında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA); 2'li karşılaştırmalarda t testi uygulanmıştır. Sonuçlar tablo ve grafikler halinde özetlenmiştir.tr_TR
dc.format.extentV, 76 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAiletr_TR
dc.subjectAna-baba tutumutr_TR
dc.subjectErgenlertr_TR
dc.subjectEğitim psikolojisitr_TR
dc.subjectKimlik arayışıtr_TR
dc.subjectFamilyen_US
dc.subjectParents attitudeen_US
dc.subjectAdolescentsen_US
dc.subjectEducation psychologyen_US
dc.subjectSearch for identityen_US
dc.titleKimlik gelişimi sırasında ergenin anne-baba ile ilişki düzeyinin saptanmasıtr_TR
dc.title.alternativeDetermining the relationship level of adolescent with parents during identity developmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074283.pdf
  Until 2099-12-31
2.99 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons