Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7883
Başlık: Kimlik gelişimi sırasında ergenin anne-baba ile ilişki düzeyinin saptanması
Diğer Başlıklar: Determining the relationship level of adolescent with parents during identity development
Yazarlar: Çelen, Nermin
Gavas, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Aile
Ana-baba tutumu
Ergenler
Eğitim psikolojisi
Kimlik arayışı
Family
Parents attitude
Adolescents
Education psychology
Search for identity
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gavas, A. (1998). Kimlik gelişimi sırasında ergenin anne-baba ile ilişki düzeyinin saptanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu araştırmada, farklı okullarda öğrenim gören 14-16 ye 17-19 yaş grubu ergenlerin, yaş ve cinsiyete ve okul türüne göre aile alanına ilişkin kimlik gelişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Groningen Üniversitesinden M. A. Bosnia tarafından geliştirilen Groningen Kimlik Gelişimi Skalası (GIDS) kullanılmıştır. Araştırmanın evren grubunu Bursa il sınırlan içerisindeki Özel Tunçsiper Lisesi, Fatih Lisesi, Tophane Endüstri Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesi oluşturmakta, bu okullara devam eden her yaş grubundan 40 olmak üzere 80 kız, 80 erkek toplam 1 60 öğrenci örneklem grubunu oluşturmuştur. Yaş, cinsiyet ve okul türüne göre kimlik gelişimi üze rinde durulmuş ergenlerin sosyo-ekonomik düzeyleri araştırmada dikkate alınmamıştır. Verilerin analizi için araştırma amaçlarına göre çoklu grup karşılaştırmalarında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA); 2'li karşılaştırmalarda t testi uygulanmıştır. Sonuçlar tablo ve grafikler halinde özetlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7883
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074283.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.99 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons