Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7882
Title: Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonunun radyolojik incelenmesinde ultrasonografinin değeri
Other Titles: The value of ultrasonography in the radiological examination of urinary tract infection in children
Authors: Fidansoy, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Üriner sistem
Urinary system
Enfeksiyon
Infection
Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Child health and diseases
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fidansoy, B. (1989). Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonunun radyolojik incelenmesinde ultrasonografinin değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Üriner enfeksiyon neden olan üriner sistemin anatomik ve fonksiyonel anomalilerinin saptanmasında son yıllarda tıbbın hizmetine giren US'nin değerini saptamak amacıyla bu çalışmayı planladık. Bu amaçla klinik ve polikliniğimizde idrar kültürü ile kanıtlanmış üriner enfeksiyonlu 100 çocuk saptanmıştır. Sosyal ve ekonomik nedenlerle 65 IVP ve US tetkiki yapılabilen çocuk çalışmaya alınmıştır. Olguların 26' sı erkek, 39'u kızdı. Kız/erkek oranı ilk 3 yıl eşit iken, artan yaşla birlikte kızlarda belirgin üstünlük görülmüştür. Olgularda en sık rastlanan yakınmalar ateş, disüri, karın ağrısı ve sık idrar yapma idi. Etyolojik etken olarak en sık E.Coli saptanmış, ancak erkeklerde en fazla üreyen organizma Proteus olmuştur. US ve IVP radyolojik inceleme olarak toplam 130 böbreği araştırmıştır, Toplam patolojilerde IVP'ye göre US'nin sensitifliği %46.8, spesifikliği %91.8 saptanmıştır. Hidronefrozlu böbrekler US ile $100 duyarlıkla, atrofik, skarlı böbrekler %50 duyarlıkla saptanmıştır. Gros patoloji 16 böbrekte toplam 12 olguda görülmüş, US bunların 4'ünü saptayamamıştır. Minor değişikliklerde ise US'nin sensitifliği yalnız %19'dur. Bu bulgularla US'nin IVP'ye oranla üriner sistem anomalilerini göstermede yetersiz olduğu, ancak avantajlara, nedeniyle başlangıç incelenmesi olarak ve diğer inceleme yöntemleri ile birlikte kullanılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7882
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006907.pdf
  Until 2099-12-31
1.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons