Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7879
Başlık: Sublingual immünoterapi
Yazarlar: Özdemir, Cevdet
Bahçeciler, Nerin Nadir
Barlan, Işıl Berat
Anahtar kelimeler: Astım
Alerjik hastalıklar
Sublingual immünoterapi
Alerjik rinit
SLİT
T hücre
Sublingual immunotherapy
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özdemir, C. vd. (2006). "Sublingual immünoterapi". Güncel Pediatri, 4(3), 137-139.
Özet: Son yıllarda astım ve alerjik hastalıkların görülme sıklığı giderek artmaktadır. Ülkemizde de bu artışa paralel bir eğilim gözlemlenmektedir. Günümüzde alerjenden kaçınmanın yanısıra son yıllarda inhale kortikosteroidlerin gerek çocukluk çağında, gerekse erişkin astımında yoğun olarak kullanılması ile astım klinik olarak kontrol altında tutulabilmektedir. Bu sayede sistemik kortikosteroidlere olan gereksinim, ataklar nedeniyle acil servis başvuruları ve hastanede yatış oranları belirgin olarak azalmıştır. Gerek mevsimsel, gerekse tüm yıl boyunca görülebilen alerjik rinitin tedavisinde ise özellikle antihistaminikler ve intranazal kortikosteroidlerin de tedaviye eklenmesiyle hastaların bulgularının belirgin olarak azalması sağlanabilmektedir. Ancak tedavide kortikosteroidlerin yaygın olarak kullanılması, gerek doktorlar açısından gerekse hasta ve hasta yakınları açısından, bu ilaçların lokal kullanı- mında bile oluşabilecek olası yan etkileri sürekli gündemde tutmuştur. Öte yandan, hem astımda hem de alerjik rinitde semptomların gerilemesinden sonra ilaç tedavisine ara verilmesi ya da tedavinin tamamen kesilmesi sonrasında alerjen ile tekrar karşılaşmada semptomlar ortaya çıkabilmekte, ilaç kullanım ihtiyacı tekrar doğabilmektedir. Bu nedenle alerjik hastalıkların temel oluşum mekanizması üzerine etki edebilecek tedaviler büyük önem kazanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909442
http://hdl.handle.net/11452/7879
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 4 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_3_18.PDF56.72 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons