Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7878
Title: Hematolojik endokrinoloji
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Tarım, Ömer
Keywords: Endokrinoloji
Hematoloji
Hemopoetik büyüme
İmmun mekanizma
Gen tedavisi
Eritropoietin
Hematology
Endocrinology
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tarım, Ö. (2006). "Hematolojik endokrinoloji". Güncel Pediatri, 4(3), 133-136.
Abstract: Kanın birincil işlevleri doku oksijenizasyonu, immün savunma ve hemostazın sağlanmasıdır. Bu görevini yerine getirmesi için, kemik iliğinin çok sıkı bir kontrol altında, günde 1011 olgun hücre üretmesi gerekir. Sitokinler denilen hemopoetik düzenleyici proteinler, bu kontrolün sağlanmasına, endokrin, parakrin ve otokrin mekanizmalarla yardımcı olur. Hematolojik ve endokrinolojik hastalıkların endokrin sonuçları literatürde ayrıntılarıyla derlenerek yayınlanmıştır. Bu nedenle, bu bölümde daha ziyade hormonların hemopoietik sisteme etkileri üzerinde durulacaktır. Kemik iliğinde barınan kök hücreleri, kendi kendini yenileme ve farklı dokulara farklılaşabilme kapasiteleri nedeniyle transplantasyon ve gen tedavisi için önem kazanmakta, son zamanlarda bu konuda birçok araştırma yapılmaktadır. Çevresel ve fizyolojik streslerin etkisi ile elliden fazla düzenleyici proteinin uyarıcı veya baskılayıcı özellikleri kök hücreden alyuvar, akyuvar veya trombosit farklılaşmasını sağlar.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909410
http://hdl.handle.net/11452/7878
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_3_17.PDF63.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons