Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7874
Başlık: Atopik yürüyüş ve allerjik hastalıklar
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Allerji Bilim Dalı.
Sapan, Nihat
Canıtez, Yakup
Anahtar kelimeler: Atopik yürüyüş
Alerjik hastalıklar
Atopik dermatit
Astım
Alerjik rinit
Atopic gait
Allergic diseases
Asthma
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sapan, N. ve Canıtez, Y. (2006). "Atopik yürüyüş ve allerjik hastalıklar". Güncel Pediatri, 4(3), 124-125.
Özet: Atopik yürüyüş atopik bulguların doğal seyrini ifade eden bir terim olarak kullanılmaktadır. Atopik anne babadan doğan ve atopi genetik yükünü taşıyan bir bebek, yaşamın ilk günlerinden itibaren karşılaştığı allerjenlere cevap verme ve duyarlı laşma yeteneğine sahiptir. Genellikle ilk karşılaşılan alerjik hastalık Atopik Dermatit olup bunu besin alerjisine ait klinik bulgular izler. Atopik Dermatit alerjik sürecin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Atopik Dermatit'li olguların ailelerinde alerjik hastalık öyküsü sıklıkla bulunmaktadır, çocukların %80 kadarında serumda IgE düzeyi yüksektir, rinit ve astım gibi solunum yolu alerjik hastalıkları sıklıkla tabloya katılır, besin alerjileri sık olarak saptanır, alerjiden korunma önlemleri ile hastalı k bulgularında iyileşme görülürken, allerjenlerle karşılaşma sonrasında klinik bulguların ortaya çıktığı görülmektedir. Atopik Dermatit'li olguların pek çoğunda bulunan besin alerjisi hastalığın patogenezinde önemli rol oynar.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909359
http://hdl.handle.net/11452/7874
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 4 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_3_14.PDF61.45 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons