Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7874
Title: Atopik yürüyüş ve allerjik hastalıklar
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Allerji Bilim Dalı.
Sapan, Nihat
Canıtez, Yakup
Keywords: Atopik yürüyüş
Alerjik hastalıklar
Atopik dermatit
Astım
Alerjik rinit
Atopic gait
Allergic diseases
Asthma
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sapan, N. ve Canıtez, Y. (2006). "Atopik yürüyüş ve allerjik hastalıklar". Güncel Pediatri, 4(3), 124-125.
Abstract: Atopik yürüyüş atopik bulguların doğal seyrini ifade eden bir terim olarak kullanılmaktadır. Atopik anne babadan doğan ve atopi genetik yükünü taşıyan bir bebek, yaşamın ilk günlerinden itibaren karşılaştığı allerjenlere cevap verme ve duyarlı laşma yeteneğine sahiptir. Genellikle ilk karşılaşılan alerjik hastalık Atopik Dermatit olup bunu besin alerjisine ait klinik bulgular izler. Atopik Dermatit alerjik sürecin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Atopik Dermatit'li olguların ailelerinde alerjik hastalık öyküsü sıklıkla bulunmaktadır, çocukların %80 kadarında serumda IgE düzeyi yüksektir, rinit ve astım gibi solunum yolu alerjik hastalıkları sıklıkla tabloya katılır, besin alerjileri sık olarak saptanır, alerjiden korunma önlemleri ile hastalı k bulgularında iyileşme görülürken, allerjenlerle karşılaşma sonrasında klinik bulguların ortaya çıktığı görülmektedir. Atopik Dermatit'li olguların pek çoğunda bulunan besin alerjisi hastalığın patogenezinde önemli rol oynar.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909359
http://hdl.handle.net/11452/7874
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_3_14.PDF61.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons