Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7866
Başlık: İslam Hukukunda diplomasi (elçilik ve elçilerin statüsü)
Diğer Başlıklar: Diplomacy in Islamic Law (embassy and envoy status)
Yazarlar: Döndüren, Hamdi
Yazıcı, Kemal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Diplomasi
Elçiler
Elçilik
İslam hukuku
İslamiyet
Diplomacy
Ambassadors
Ambassadorship
Islamic law
Islam
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yazıcı, K. (1998). İslam Hukukunda diplomasi (elçilik ve elçilerin statüsü). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7866
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074281.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.86 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons