Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7865
Title: Bursa yöresi sığırlarında toxocara (neoascaris) vitulorumun epidemiyolojisi
Other Titles: Epidemiology of toxocara (neoascaris) vitulorum in cattle around Bursa
Authors: Tınar, Recep
Akyol, Çetin Volkan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Parazitoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Sığır
T. vitulorum
Süt (larva)
Cattle
Milk (larvae)
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akyol, Ç. V. (1991). Bursa yöresi sığırlarında toxocara (neoascaris) vitulorumun epidemiyolojisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma süresince Bursa il sınırları içinde yer alan 71 üniteden 2140 sıyırın dışkı ve/veya süt numuneleri muayene edilmiştir. Dışkı muayenesi bulgularına göre enfeksiyona sadece 6 aylıktan küçük olan 985 hayvandan 48 (^ 4.9) 'in de rastlanmış, daha yaşlı olan 1155 hayvanın dışkısında T. yjtulorum yumurtası bulunamamıştır. Yaş faktörüne ilişkin olarak enfeksiyona sadece 0-6 aylık buzağılarda rastlanmış olup en yüksek enfeksiyon; % 10. 3 oranı ile 2-3 aylıklarda saptanmış, bunu % 9.9 oranı ile 1-2 aylıklar, % 3.9 oranı ile 3-4 aylıklar, % 3.U oranı ile 0-1 aylıklar, % 2.6 oranı ile 4-5 aylıklar izlemiş, en düşük oran (% 0.7) 5-6 aylık hayvanlarda saptanmıştır. Irklara göre enfeksiyon oranları dikkate alındığında en yüksek enfeksiyon düzeyi ( % 12.4) Yerli ırklarda saptanmış, bunu Jersey ( % 6.3), Huntafon 0*4.0) ve llolstein ('i 3.3) ırkları izlemiştir. Enfeksiyonun yayılımı açısından cinsiyetler arasında önemli bir farklılık görülmemiş, enfeksiyon oranı dişilerde % 5.0, erkeklerde ? 4.8 olarak belirlenmiştir. Bakısı yapılan 144 ineğe ait süt örneğinden sadece birinde (% 0.7) 3 adet/100 cc üçüncü döneni T. vitulorum larvası bulunmuştur. Larvaların uzunluğu 1475-1525 jU( ortalama 1500 jJ ), çapı 38-47 Jü(ortalama 43 JJ) olarak. ölçülmüştür. Yumurtaların değişik koşullarda geliştirilmesi denemelerimizde gerek direkt olarak gerekse 1, 2, 3 ve 4 hafta süreyle buzdolabında (+4 aC) muhafaza edildikten sonra +4, -1-13 + 0.5, 20, 3.0, 40 ve 5U JCtlerde gelişmeye bırakılan yumurtalarda 20 ve 30 "C'lerde larva gelinmiş, diğer ısı derecelerin de blastomerlerde bölünme olmasına rağmen larva teşekkül etmemiştir. Aynı sürelerle deepfreeze (-27 JC)'de muhafaza edilen yumurtalarda ise hiçbir ısı derecesinde larva şekillenmemiştir. Ayrıca toprağın 5, 10 ve 2ü cm derinliğine gömülen yumurtalarda 14' üncü günden itibaren larva şekillenmeye başladığı saptanmıştır.
The feces and/or milk samples of 2140 calves from 71 units in Bursa were examined for Toxocara vitulorum infection. The infection was observed in 48 (4.9 )i) out of 985 calves younger than 6 months of age, and, no eggs were found in the feces of the rest 1155 calves older than 6 months. The maximal infection rate was determined as 10.3 ?o at the age group of 2-3 months and followed by 9.9 U, 3.9 %, 3.0 %, 2.6 % and minimally 0.7 ){ at the age groups of 1-2, 3-4, 0-1 4-5 and 5-6 months, respectively. According to the animal breeds the infection rates were as follows; 12.4 % for Turkish natural black cattle, 6,3 % for Jersey, 4.0 % for Brown Swiss and 3.3 ?« for Hols tein. No significant difference could be detected between animal sexes for infection rates, which were 5.0 % for females and 4.8 % for males. Third stage T. vitulorum larvae were only found in 1 (0.7 %) milk sample ( 3 larvae/100 cc ) among 144 examined. Larvae were measured as 1475-1525 JJ (1500 JJ in average) in lenght and 33-47 p (43 p in average) in diameter. In trials to detect the availability of eggs in different conditions, the eggs were directly or after preserving in fridge (+4UC) for 1,2,3 and 4 weeks incubated at 4, 13+0.5,20, 30, 40 and 50UC. Larvae in the eggs were completely developed at 20 and 30JC despite little development of eggs at other temperatures. Furthermore, no development wero observed in the eggs preserved in deep-freeze (-27 JC) for 1 week or more. Additionally, larval formation could be observed in the eggs buried t 0.5,10 and 20 cm deep in soil after 14 days.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7865
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014705.pdf
  Until 2099-12-31
5.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons