Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7864
Title: Çocukluk çağı kolestazında Alagille Sendromu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi verileri
Authors: Özalkaya, Elif
Aydoğdu, Sema
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Özkan, Tanju
Erdemir, Gülin
Keywords: Alagille Sendromu
AS
20p12 bölgesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mutant proteinler
Safra kanal azlığı
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özalkaya, E. vd. (2006). "Çocukluk çağı kolestazında Alagille Sendromu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi verileri". Güncel Pediatri, 4(3), 146-152.
Abstract: lk olarak 1969'da Alagille ve arkadaşları idiopatik safra kanal azlığı olan hastalarda klinik bulguların benzer olduğunu saptamışlar ve diğer aile bireylerinde de bu paternin olduğunu bulmuşlardır. Watson ve Miller 1975'de kardiyak hastalığı ve safra yollarında azalma olan çocuklarda sendromik yüz özellikleri tanımlamışlardır. Bu tarihten sonra safra yollarının azlığı ile giden hastalıklar sendromik ve nonsendromik olarak ayrılmıştır. Sendromik formda kalp, böbrek, kemik bulguları ve tipik yüz özellikleri eşlik eder ve bu antitedeki en önemli özellik safra kanallarında azalmanın olmasıdır. Son zamanlarda birçok hastalığın moleküler ve infeksiyoz temelleri anlaşıldığından nonsendromik safra yollarında azalma ile görülen hastalık tanımı artık kullanılmamaktadır. Sendromik safra yollarında azalma terimi ise 'arteriohepatik displazi, intrahepatik displazi, bilier hipoplazi, intrahepatik bilyer disgenezi ve Watson-Alagille sendromu' olarak isimlendirilmiş, günümüzde ise kardiyak, hepatik ve genetik bulgulara göre Alagille sendromu olarak adlandırılmıştır. İnsidansı 1/100.000 olarak bildirilmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909374
http://hdl.handle.net/11452/7864
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_3_20.PDF535.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons