Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7863
Title: Yapraktan uygulanan farklı konsantrasyonlardaki ürenin Marmara-86 çeşidi ekmeklik buğdayın tane verimi ve tanelerin protein içeriği üzerine etkileri
Other Titles: Effects of different concentrations of foliar applied urea on the grain yield and grain protein content bread wheat cv. Marmara-86
Authors: Özgümüş, Ahmet
Göksoy, Aygül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Buğday
Üre
Yapraktan gübreleme
Verim öğeleri
Protein içeriği
Wheat
Urea
Foliar fertilization
Yield components
Protein content
Issue Date: 8-Apr-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göksoy, A. (2002). Yapraktan uygulanan farklı konsantrasyonlardaki ürenin Marmara-86 çeşidi ekmeklik buğdayın tane verimi ve tanelerin protein içeriği üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa ekolojik koşullarında yetiştirilen Marmara-86 ekmeklik buğday çeşidinde yapraktan uygulanan farklı konsantrasyonlardaki ürenin tane verimi ve tanelerinin protein içeriği üzerine etkilerini araştırmak amacıyla 2000/2001 sezonunda Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yürütülmüştür. Tarla denemesinde, ürenin 6 farklı konsantrasyondaki çözeltileri (%0, %0.5, %1, %2, %4 ve %8),sapa kalkma ve başaklanma başlangıcında olmak üzere iki kez yapraktan uygulanmıştır. Deneme 4 tekrarlamalı Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre tertiplenmiştir. Yapraktan uygulanan üre buğdayın tane verimini ve tanede protein içeriğini istatistiksel olarak önemli düzeyde (sırasıyla p<0.05 ve p<0.01) artırmıştır. Verim komponentleri üzerine yapraktan uygulanan ürenin etkisi istatistiksel olarak önemsiz olmuştur.
This research was carried out to determine the effects of different concentrations of foliar applied urea on the grain yield and grain protein content of the bread wheat cv. Marmara-86 under ecological conditions of Bursa in 2000/2001 at the Agricultural Research and Application Center of Agricultural Faculty, Uludağ University. In the field experiment, urea solution at six different concentrations (0%,0.5%,2%, 4% and 8%) were applied as a foliar spray during the stem elongation and at the beginning of heading period. The trial was set up in the randomized complete block design with four replications. The results indicated that foliar applied urea increased the grain yield and protein content of grains statistically significant (respectively, p<0.05 and p<0.01). There were no significant effects of foliar applied urea on the yield components.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7863
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128440.pdf
  Until 2099-12-31
2.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons