Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7862
Title: Doris Lessing's children of violence as the story of a woman
Other Titles: Bir kadının hikayesi olarak Doris Lessing'in şiddet çocukları
Authors: Aksoy, Nazan
Yılmaz, Ufuk
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Bir Kadının Hikayesi
Story of a Woman
Lessing, Doris
Roman
Novel
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, U. (1991). Doris Lessing's children of violence as the story of a woman. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde İngiliz Edebiyatı 'nın çağdaş kadın romancılarından biri olan Doris Lessing'in "bir anlamda yaşam öyküsü olan 'Children of Violence' adı altında toplanan beş eseri 'Bir Kadının Hikayesi' olarak incelenmiştir. Yedi bölümden oluşan bu tezde Giriş ve Sonuç bölümlerinin dışındaki beş bölümde beş roman ayrı ayrı ele alınmıştır. Giriş bölümünde olayın kahramanını daha iyi anlaya bilmek için yazarının yaşadığı 20. yüzyıl 'dakt ekonomik, " sosyal ve politik durum ve bu dönemde Roman 'a genel bir bakış ele alınmıştır. Çalışmamıza ışık tutması bakımından yazarın kendi yaşam öyküsüne de bu bölümde yer verilmiştir. Diğer bölümlerde Afrika' daki bir İngiliz Kolonisin de yaşayan Martha' nın önce ergenlik çağında bir genç kız olarak, daha sonra yeni evli genç bir kadın ve en sonunda da olgun bir kadın olarak anne-babası, çevresi, toplum ve kendi kendisiyle olan çatışması ele alınmıştır. İkinci bölümde Kartha 17 yaşında bir genç kızdır ve ergenlik çağındaki bir gencin sorunlarıyla karşı karşıyadır ve mutsuzdur. Bunun yanı sıra bir kız olarak toplumun baskısını daha çok hissetmektedir ve ilk baş kaldırışı da uygun bir a- damla evlenip çocuk sahibi olması ve kendini ailesine adaması gerektiği gerçeğinedir. Fakat daha birinci romanın sonunda evlenir, çünkü annesi bu evliliği istemez.Üçüncü bölümde Martha hamiledir ve savaş söylentileri vardır. Bu kez de Martha bir kadın olarak kimliğini araştırmaya çalışmaktadır. Çocuk doğurmak istememesine karşın doğurmak zorunda olması gerektiğini bir türlü kabul etmek istemez. Bunu kadınları aşağılayıcı bir tutum olarak görür fakat diğer kadınlar buna karşı çıkmazlar, çünkü onlar durumlarını kabullenmişlerdir ve bundan rahatsız olmamaktadırlar. Bu arada Martha Afrika' daki İngilizlerin siyahlara ve diğer beyazlara karşı tutumlarından da rahatsız olmaktadır çünkü ırk ve sınıf ayrımına karşıdır. Bu konuda da muhafazakar bir aile olan ailesiyle sürekli çatışma halindedir. Martha çocuğunu doğurduktan sonra kendini kocasına ve çocuğuna adayan, başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen, halinden memnun bir ev kadını olarak düşünemez ve onları terk eder. Dördüncü ve beşinci bölümlerde Martha' yi politikayla iç içe görüyoruz ama Martha hala hayatından memnun değildir, hala birşeyler beklemektedir. Birçok kişiyle ilişkisi olduğu halde özgürlüğün para kazanmak ve erkeklerle ilişkilerde serbest olmak olmadığını anlar. Martha politikada da aradığını bulamaz, insanların ikiyüzlü davranışları karşısında çaresizdir. Altıncı bölümde Martha artık olgun bir kadındır ve geçmişteki bir kadın olarak kimliğini araştırma çabalarının ne kadar boşuna olduğunu görmüştür. Çünkü her şeyden önce bir insan olarak kimliğini araştırması gerektiğini anlamıştır. Romanın sonunda beklenenin tersine Martha 'nın sorunları çözülmemiştir, çünkü gerçek yaşamda da insan bu sorunları çözememiştir. Bu da romanı gerçekçi bir roman yapmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7862
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014521.pdf
  Until 2099-12-31
3.52 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons