Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7860
Başlık: Parenteral yolla yüksek doz A vitamini (retinil palmitat) verilen sıçanların karaciğerlerinde görülen histopatolojik değişiklikler
Diğer Başlıklar: Histopathological changes in rats of rats given high dose vitamin A (retinyl palmitate) by parenteral route
Yazarlar: Gücin, Zuhal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Pataloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Histopatoloji
Histopathology
Karaciğer
Liver
Sıçanlar
Rats
Vitamin A
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gücin, Z. (1991), Parenteral yolla yüksek doz A vitamini (retinil palmitat) verilen sıçanların karaciğerlerinde görülen histopatolojik değişiklikler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada yüksek dozdaki A vitamininin karaciğer üzerindeki etkileri his- topatolojik olarak incelenmiştir. Bu amaçla 85 adet Rattus Norvegicus Albino B33 erkek sıçan kullanılmıştır. Bunlardan 70 tanesine toplam 250.000 İÜ ile 2.000.000 İÜ arasında değişen dozlarda 1 hafta ile 4 ay süresince vitamin A esteri olan re- tinil palmitat intramüsküler olarak uygulanmıştır. Süre ile ilgili olarak verilen A vitamini miktarı arttıkça karaciğerde bu vitaminin depo edildiği hücrelerde sayı ve hacimce artış, bunların yağ içeriklerinde, dolayısıyla A vitamini miktarlarında artma, hepatositlerde dejeneratif değişimler, parankim içinde küçük iltihap odak ları, bazı portal alanlarda genişleme ve hafif fibröz doku oluşumu izlenmiştir. Sonuçlar genellikle kaynaklarla uyumlu bulunmuştur. Buradan uzun süre yüksek dozda alınan A vitamininin hepatotoksik olduğu sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7860
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
015267.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.99 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons