Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7855
Title: OE-friksiyon iplikçiliğinde lif düzeni ve bazı lif özelliklerinin iplik özelliklerine etkileri
Other Titles: Fiber arrangement and effects of some fiber properties on yarn properties in OE-friction spinning
Authors: Özipek, Bülent
Ülkü, Şükriye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Lifler
Fibers
İplik
Yarn
İplik makineleri
Yarn machinery
İplikçilik
Spinning
Issue Date: 23-Aug-1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ülkü, Ş. (1991). OE-friksiyon iplikçiliğinde lif düzeni ve bazı lif özelliklerinin iplik özelliklerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, OE-friksiyon iplikçiliğinde açma sistemini terk eden liflerin bazı fiziksel özelliklerine ve düzenine, açma silindiri hızı ile hava akış hızının etkisi incelendikten sonra sonuçta elde edilen iplik özelliklerindeki değişimler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla birinci bölümde çalışma konusunun seçim nedeni ile hedefi belirtilmiştir. İkinci bölümde OE-firiksiyon iplikçilik sisteminin diğer iplikçilik sistemleri arasındaki yeri, sistemin çalışma prensibi, iplik oluşumu hakkındaki teoriler ve bu çalışma ile ilgili literatürdeki bilgiler aktarılmıştır. Üçüncü bölümde deneysel çalışmada kullanılan materyal, aygıt, test cihazları ve deney yöntemi ile ilgili bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde lif ve iplikler üzerinde yapılan ölçümlerden alınan bulgular sunulmuştur. Son bölümde ise elde edilen bulgular tartışılmış ve bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
In this study i some physical properties and alignments of fibres leaving the opening system in OE-friction spinning are examined and the variations within the resultant yarn properties are determined with respect to the effects of cylinder speed and velocity of air flow. In the first chapter, the purpose and aims of the study are given. In the second chapter, the position of OE-friction spinning among the other spinning methods, the principles of this system, the theories about yarn forming and the relevant literatür survey are discussed. In the third chapter, experimental materials, apparatus testing equipments and test procedures are explained. In the fourth chapter, the results and measurements carried out on the fibres and yarns are presented. In the final chapter, the experimental results are discussed and a general conclusion is put forward.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7855
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014711.pdf
  Until 2099-12-31
8.78 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons