Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7852
Başlık: Subtansiya nigranın dopaminerjik sistemi innervasyonunun biokimyasal ve fonksiyonel yöntemlerle araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of dopaminergic system innervation of substantia nigran by biochemical and functional methods
Yazarlar: Uluçay, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Amfetamin
Amphetamine
Dopaminerjik ajanlar
Dopaminergic agents
Substantia nigra
Tirozin hidroksilaz
Tyrosine hydroxylase
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Uluçay, M. (1991). Subtansiya nigranın dopaminerjik sistemi innervasyonunun biokimyasal ve fonksiyonel yöntemlerle araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada dopaminerjik sistemin santral ve periferik dağılımları incelendi. Deney grubunda sağ SN'ya stereotaksik olarak girilerek nörotoksik bir madde olan 6-OHDA enjekte edildi(n: 17). Sham grupta sağ SN'ya serum fizyolojik enjekte edildi. Enjeksiyondan1 15 gün sonra intraperitoneal amfetamin verilerek yapılan dönme testlerinde deney grubunda 8 sıçanda lezyon tarafına doğru dönüş güzlendi. Sham grupta dönüş görülmedi. Enjeksiyondan 4 ay sonra tekrarlanan dönme testlerinde deney grubunda sağa doğru dönüşün devam ettiği görüldü. Takiben sağ ve sol korpus striatumda ayrıca her iki adrenal glandda Tirozin hidroksilaz aktivitelerine bakıldı. Aynı taraf korpus striatumda TOH aktivitesinde %86'dan fazla aktivite düşmesi görüldü. Aynı taraf adrenal glandda ise TOH aktivitesinde %65 oranında düşüş gözlendi. ı SN'ya tuzlu su enjeksiyonu yapılarak oluşturulan sham grupta ise cerrahi işlemin aynı ' taraf korpus41 striatumda TOH aktivitesinde %8 oranında düşüş oluşturduğu, aynı şekilde adrenal glanda da kısmi düşüş yaptığı ancak bunun istatistiki değeri olmadığı görüldü. Sonuç olarak sağ substantia nigra lezyonu yapıldığında sag korpus striatumda daha fazla olmak üzere aynı taraf adrenal glandda TOH aktivitesinde düşüş olmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7852
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
015269.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.1 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons