Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7852
Title: Subtansiya nigranın dopaminerjik sistemi innervasyonunun biokimyasal ve fonksiyonel yöntemlerle araştırılması
Other Titles: Investigation of dopaminergic system innervation of substantia nigran by biochemical and functional methods
Authors: Uluçay, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
Keywords: Amfetamin
Amphetamine
Dopaminerjik ajanlar
Dopaminergic agents
Substantia nigra
Tirozin hidroksilaz
Tyrosine hydroxylase
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uluçay, M. (1991). Subtansiya nigranın dopaminerjik sistemi innervasyonunun biokimyasal ve fonksiyonel yöntemlerle araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada dopaminerjik sistemin santral ve periferik dağılımları incelendi. Deney grubunda sağ SN'ya stereotaksik olarak girilerek nörotoksik bir madde olan 6-OHDA enjekte edildi(n: 17). Sham grupta sağ SN'ya serum fizyolojik enjekte edildi. Enjeksiyondan1 15 gün sonra intraperitoneal amfetamin verilerek yapılan dönme testlerinde deney grubunda 8 sıçanda lezyon tarafına doğru dönüş güzlendi. Sham grupta dönüş görülmedi. Enjeksiyondan 4 ay sonra tekrarlanan dönme testlerinde deney grubunda sağa doğru dönüşün devam ettiği görüldü. Takiben sağ ve sol korpus striatumda ayrıca her iki adrenal glandda Tirozin hidroksilaz aktivitelerine bakıldı. Aynı taraf korpus striatumda TOH aktivitesinde %86'dan fazla aktivite düşmesi görüldü. Aynı taraf adrenal glandda ise TOH aktivitesinde %65 oranında düşüş gözlendi. ı SN'ya tuzlu su enjeksiyonu yapılarak oluşturulan sham grupta ise cerrahi işlemin aynı ' taraf korpus41 striatumda TOH aktivitesinde %8 oranında düşüş oluşturduğu, aynı şekilde adrenal glanda da kısmi düşüş yaptığı ancak bunun istatistiki değeri olmadığı görüldü. Sonuç olarak sağ substantia nigra lezyonu yapıldığında sag korpus striatumda daha fazla olmak üzere aynı taraf adrenal glandda TOH aktivitesinde düşüş olmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7852
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
015269.pdf
  Until 2099-12-31
2.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons