Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7844
Title: Türkiye’de ve Balkan ülkelerinde özelleştirme uygulamaları ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Other Titles: The privatization implementations in Turkey and Balkan countries and comparative evaluation
Authors: Giray, Filiz
Sezdi, Tolga
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
Keywords: Özelleştirme
Privatization
Türkiye’de özelleştirme
Balkanlarda özelleştirme
Balkan çalışmaları
Privatization in Turkey
Privatization in the Balkans
Balkan studies
Issue Date: 29-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezdi, T. (2019). Türkiye’de ve Balkan ülkelerinde özelleştirme uygulamaları ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Özelleştirme kavramı 1980 yılından sonra meydana gelen liberalizasyon akımıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Kısa sürede tüm dünyaya yayılan özelleştirmeler, 1980 sonrasında Türkiye ve Balkan ülkelerinde de uygulanmaya başlamıştır. Türkiye ve Balkan ülkeleri, gelişmiş ülkelere kıyasla özelleştirmelerde oldukça geç kalmışlardır. Çalışmada, Türkiye’de ve Balkan ülkelerinde özelleştirmelere engel olan sebepler incelenmiştir. Daha sonra bu ülkelerin yıllar itibariyle özelleştirme süreçleri ve gelirleri ele alınmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılarak, sağlıklı bir özelleştirme sürecinin nasıl olması gerektiği maddeler halinde önerilmiştir.
The concept of privatization emerged with the liberalization trend that occurred after 1980. Privatizations spread throughout the world in a short time. After 1980, privatizations began to be applied in Turkey and Balkan countries. Turkey and the Balkan countries have remained quite late for privatizations compared to developed countries. In the study, which cause obstacles to privatizations in Turkey and the Balkan countries were examined. Then, the privatization processes and revenues of these countries are discussed. In the framework of the findings, a comparative assessment was made and suggested how a healthy privatization process should be.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7844
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10277819.pdf2.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons