Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7843
Title: İnce iğne aspirasyon biopsisinin nodüler tiroid patolojilerini değerlendirmedeki yeri ve cerrahi karara etkisi
Other Titles: The role of fine needle aspiration biopsy in evaluating nodular thyroid pathologies and its effect on surgical decision
Authors: Kılıçturgay, A. Sadık
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Biyopsi-iğne
Biopsy-needle
Patoloji
Pathology
Tiroid nodülleri
Thyroid nodule
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıçturgay, A. S. (1991). İnce iğne aspirasyon biopsisinin nodüler tiroid patolojilerini değerlendirmedeki yeri ve cerrahi karara etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: 1.10.1989-1.2.1990 tarihleri arasında Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabil im Dalında toplam 253 hastaya Ultrasonograf i eşliğinde 271 FNAB uygulandı. Çalışmaya dahil edilen 188 olgunun 106 sı öpere edilerek ve riler histopatolojik sonuçlarla karşılaştırıldı. Sonuç olarak, FNÂB tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde ucuz, güvenli ve kosnplikasyonsuz bir tanı aracıdır. Sonuçlar diğer tanı yöntemleriyle birlikte değerlendirildiği zaman, birçok gereksiz ameliyatı önleyebilecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7843
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013486.pdf
  Until 2099-12-31
5.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons