Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7841
Title: Parfüm sanayine yönelik hoş kokulu bazı maddelerin sentezi
Other Titles: Synthesis of some fragrant substances for the perfume industry
Authors: Güçer, Şeref
Tirli, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Koku
Odor
Parfüm bitkileri
Parfume plants
Issue Date: 24-May-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tirli, F. (1996). Parfüm sanayine yönelik hoş kokulu bazı maddelerin sentezi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, parfüm sanayine yönelik bazı maddelerin sentezleri gerçekleştirilmiştir. Ucuz ve kolay temin edilebilir a-pinenden çıkarak, ticari öneme sahip kamfen, bomil esterler ve kamfor, literatürde bilinen yöntemlerle sentezlendiler. Bu bileşiklerin sentezi, a-pineni pinen hidroklorüre, hidroklorürün bornil klorüre, bu son bileşiğin bazik ortamda kamfene, kamfeni ise asetik asid ile borneolün esterine dönüştürerek gerçekleştirildi. a-Pinen, organik asidlerle sülfürik asid beraberinde, tek aşamada bornil esterlere dönüştürüldü. Çalışmanın ikinci kısmında, model olarak seçtiğimiz bazı fenilasetamidlerin Pb(OAc)4 ile açillenmeleri gerçekleştirildi. Çıkış maddesi olarak kullandığımız amidler iki farklı yönteme göre sentezlenerek Pb(OAc)4 veya Pb3Û4 kullanılarak aynı yapıda amid ve ester grubu içeren N,N-dialkil-O-açilmandelamidler sentezlendi. Bu yeni bileşiklerin yapıları saf bileşiklerin kimyasal ve spektral özelliklerinin incelenmesiyle karakterize edildi.
In this work, some compounds which can be used in the fragrance industry were synthesized. Starting from cheap and readily available cephene, commercially important camphene, bomyl esters and camphor were synthesized by methods known in the literatüre. a-Pinene was converted into bomyl âcetate via pinen hydrochloride, bomyl chloride and camphene. On , the other hand, a-pinene was converted directly into bomyl esters reacting it with the corresponding organic acids in the presence of sulfuric acid. İn the second part of this work a-amidoacetoxilation of the model phenylacetamides was investigated. Starting amides were synthesized by two methods and acetoxylated with either LTA and Pb3Û4 to give corresponding N,N-dialkyl-O-acylmandelamides. These compounds, containing amide and ester funetions in their struetures, were characterized by investigating their Chemical and spectral properties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7841
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045321.pdf
  Until 2099-12-31
1.56 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons