Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7839
Title: Resimli Kitap Dergisinin 35-41. sayılarının incelenmesi
Other Titles: Examining the 35-41th issue of the illustrated resimli kitap
Authors: Üstünova, Mustafa
Zebek, Emre
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Resimli kitap
Constitutional monarchy
Dergi
Meşrutiyet
Basım-yayın
Metin
Magazine
Media
Text
Issue Date: 4-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Zebek, E. (2019). Resimli Kitap Dergisinin 35-41. sayılarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Resimli Kitap Eylül 1324/1908 yılında yayımlanan ilk sayısıyla yayım hayatına başlayıp Ekim 1329/1914 yılında yayımladığı son sayısıyla yayım hayatını sonlandıran bir dergidir. Aylık olarak yayımlanan dergi toplamda 51 sayı olarak çıkmıştır. Dergi içeriği bakımından oldukça zengindir. Dergide dönemin güncel konularıyla ilgili yazılar, bunların yanında çeşitli alanlarla ilgili yazılar, yine yaşanan güncel konularla ilgili fotoğraf- resim ve karikatürler, o dönemdeki mağazalarla veya şirketlerle ilgili reklamlar-ilânlar yer almaktadır. Derginin bu kadar zengin bir içeriğe sahip olması döneminde okuyucuların ilgisini fazlasıyla çekmesini sağlamıştır. Özellikle resimlerin de yer almasıyla beraber bu ilgi daha da artmıştır. Bizim çalışmamız derginin bu özelliklerini 35-41. sayılardan yola çıkarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sebeple çalışmamız “Ön Söz”, “Giriş”, “Derginin 35-41. Sayılarının Şekil Özelliklerinin Genel Olarak İncelenmesi”, “Derginin 35-41. Sayılarının Şekil Özelliklerinin Özel Olarak İncelenmesi ve Çeviri yazıların Verilmesi,”, “Derginin 35-41. Sayılarının İçerik Özelliklerinin Genel Olarak İncelenmesi”, “Derginin 35-41. Sayılarının İçerik Özelliklerinin Özel Olarak İncelenmesi ve Çeviri yazılarının Verilmesi”, “Sonuç” ve “Kaynakça” bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca bir de çalışmamıza dizin ekledik. Bu dizini “Yazar adına göre”, “Kronolojik” ve “Tematik” başlıklarında üç şekilde oluşturduk. Yine bir fotoğraf-resim dizini oluşturarak derginin görsel zenginliğine kolay ulaşabilmeyi hedefledik. Giriş kısmında iki başlık altında derginin çıktığı dönemin sosyal-siyasal-kültürel açıdan durumuna ve Türk basın tarihinde çıkan dergi ve gazetelere bakmaya çalıştık. Daha sonra çalıştığımız sayılarla ilgili çalışmalarımızı sunduk. Tezimizin sonuç bölümünde derginin hem kendi dönemiyle hem de içinde bulunduğumuz dönemle ilgili önemini ortaya koyduk. Yine tezimizin sonuna derginin tıpkıbasımından örnekler ekledik.
Resimli Kitap is a magazine which began its publication life in September 1324/1908 with its first issue and ended its publication life with its last issue in October 1329/1914. The journal was published monthly and has a total 51 issues. Its content was considerably rich; including essays, photographs, caricatures and pictures about actual political developments, essays about various subjects, advertisements and announcements of shops and companies of that time. Due to its rich content, the journal managed to attract readers, especially, after the increase in its visual content. Our study aims to determine the features of the magazine between its 35th and 41st issues. The study consists of these chapters: “Foreword”, “Introduction”, “A Formal Study of 35th to 41st Issues of the Magazine”, “A Specific Study of Formal Features 35th to 41st Issues of the Magazine and Presentation of the Transcriptions”, “A General Thematic Study of 35th to 41st Issues of the Magazine”, “A Specific Study of Thematic Features of 35th to 41st Issues of the Magazine and Presentaion of the Transcriptions”, “Conclusion” and “Bibliography”. In addition, we have added an index to the study. This index is organized in three ways; according to the names of the authors, chronological and thematic. Also, in order to represent the visual richness of the magazine, we have added a visual index. In “Introduction”, we have given a background information about the social, political and cultural atmospheres of the time during which the magazine had been published and outlines of other magazines of this time. After that, we have presented our work about the issues we had studied. In “Conclusion” chapter, we have determined the importance of the magazine in the contextes of both its time and our time. We have also added some examples of the facsimiles of the journal at the end of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7839
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
emre_zebek_tez.pdf.pdf4.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons