Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7838
Title: Tavşanda kısa bağırsak sendromu modeli oluşturulması ve çekum yapılarının bu model üzerine etkileri
Other Titles: Creation of short intestinal syndrome model in rabbits and effects of cecum structures on this model
Authors: Ünal, H. Murat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Kısa barsak sendromu
Tavşanlar
Çekum
Short bowel syndrome
Rabbits
Cecum
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünal, H. M. (1993). Tavşanda kısa bağırsak sendromu modeli oluşturulması ve çekum yapılarının bu model üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu araştırmamızda tavşanın kısa bağırsak sendromu modeli için uygunluğu ve çekum yapılarına bu model üze rindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma 25 yavru tavşanla gerçekleştirilmiştir. 5 er deneklik 5 ayrı grup oluşturularak preoperatif 10 günlük sürede ağırlık değişim yüzdeleri, ortalama günlük gaita adetleri, ortalama gaita ağırlıkları ve gaita kıvam yüzdeleri tesbit edilmiştir. Daha sonra 1. gruba % 85 ince bağırsak rezeksiyonu, 2. gruba total çekum rezeksiyonu, 3. gruba totale yakın çekum rezeksiyonu, 4. gruba valvaplasti ve ampul lapl ast i, 5. gruba orta hat laparatomisi (SHAM) uygulanarak 10 gün süre ile tüm grublarda oluşan-87- ağırlık değişim yüzdeleri, ortalama günlük gaita adetle ri, ortalama günlük gaita ağırlıkları ve gaita kıvam yüzdeleri tesbit edilmiştir. Böylece % 85 ince bağırsak rezek s iyonunun ileoçekokolonik bölge bütünlüğünde ve ileoçekokolonik bölgenin değişik bölümlerinin kaybının ince bağırsakların varlığında oluşturduğu değişiklikler ağırlık ve gaita bazları düzeyinde incelenmiştir. Ardın dan 2., 3. ve 4. gruplara, 1. seansa post öper at if 11. günü % 85 ince bağırsak rezeksiyonu uygulanarak ileoçekoko lonik bölgenin değişik bölümlerinin kaybının tavşanın %85 ince bağırsak rezeksiyonuna ağırlık ve gaita bazla- rındaki cevabını ne şekilde değiştirdiği araştırılmış tır. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesiyle tav şanın ileal valv, ileal ampulla ve kolonik ampul ladan oluşan sisteminin, gastrointestinal sistem içinde önemli fonksiyona sahip olduğu ve bu sistemin ortadan kaldırılmasıyla, hiç rezeksiyon uygulanmaksızın insandaki kısa bağırsak sendromu kliniğine benzer model oluşturulabileceği tesbit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7838
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031499.pdf
  Until 2099-12-31
5.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons