Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7837
Title: Bazı konfeksiyon mamüllerinde kaliteyi etkileyebilecek hata ve hasarlar üzerinde bir inceleme
Other Titles: A research on faults and damages effecting quality some readywear products
Authors: Altınbaş, Emir Tekin
Altındiş, Necla
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hasar analizi
Hata analizi
Hazır giyim ürünleri
Kalite
Tekstil endüstrisi
Damage analysis
Error analysis
Ready wear products
Quality
Textile industry
Issue Date: 5-Oct-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altındiş, N. (1997). Bazı konfeksiyon mamüllerinde kaliteyi etkileyebilecek hata ve hasarlar üzerinde bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tekstil endüstrisinin çeşitli alanlarda olduğu gibi, özellikle konfeksiyon ürünlerinde tüketici bilincinin artarak ön plana çıktığı günümüzde firmaların daralan pazar ortamında rekabet edebilmesi için kalite anlayışını benimsemeleri ve kaliteli ürünlerin üretmelerinin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada konfeksiyon işletmelerinde üretilen bazı konfeksiyon ürünle rinde kaliteyi etkileyen bazı hata ve hasarların üzerinde bir inceleme yapılmıştır. Araştırma sonucunda bazı konfeksiyon ürünlerinde en sık rastlanan hatalar tespit edilerek bunların "büyük" ve "küçük 0 hata olarak tanımlanması yapılmıştır. Polo t-shirt modeli üzerinde yapılan hata analizi sonucunda en yüksek orandaki hatanın tespiti yapı I ip, bu problemin giderilmesi için öneriler sunulmuştur.
As in different fields of Tekstile Industry, especially in readywear products in nowa days that the conscious of consumer is increasing, The companies have to consider their own the quality concept and provide the quality products so that they on make compretition in the markets which is being hard. In this study, it was researched on some faults and damages whith effected to the quality in some readywear products which are provided in an apparel company. Resulting in the researching, in some confection product, fixing the most important faults and defined and it is called that they are either "minor" or "major" faults. Making fix the most important and the biggest faults in analyse on polo t-shirt, it was proposed some solution to solve this problem.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7837
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067682.pdf
  Until 2099-12-31
3.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons