Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7835
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDilek, Saniye-
dc.date.accessioned2020-02-04T10:06:05Z-
dc.date.available2020-02-04T10:06:05Z-
dc.date.issued1994-
dc.identifier.citationDilek, S. (1994). Klinik örneklerden izole edilen candida suşlarının başlıca antifungallere duyarlılıklarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7835-
dc.description.abstractCandidalar insan vücudunun mikroflor asında da yer alan fırsatçı patojen mikroorganizmalardır, özellikle immunokomp- romize hastalarda oluşturdukları sistemik enfeksiyonların prognozu, erken tanının zor konulması nedeni ile oldukça kötüdür. Günümüzde erken tanı tekniklerine yönelik yoğun çabalar sarf edilmektedir. Ancak çok güvenilir, pratik, ucuz, rutin tanı laboratuvarlarında kullanılabilir bir metod henüz geliştirilmiş değildir, son yıllarda sistemik etkili etkin antifungal ajan sayısında belirgin artış olmuştur. Ayrıca az sayıda olmakla birlikte antifungal direnciyle ilgili raporlar da yayınlanmıştır. Sistemik hastalığın genellikle immunokompromize hastalarda görülmesi, tedavi seçeneklerinin artmış olması, diren cin söz konusu olabilmesi uygun tedavinin seçimi için anti fungal hassasiyet testlerinin gerekliliğini gündeme getirmiştir. Ancak son on yıldır süren çalışmalar laboratuvarlar ara sında antifungal hassasiyet test standardizasyonunu sağlaya mamıştır, çünkü sonuçları önemli derecede etkileyen; test metoduna, antifungale, organizmaya ait birçok faktör söz konusudur. Son yıllarda uygulanan mikrodilusyon yöntemi uygun besiyeri, uygun inokulasyon, uygun inkübasyon, rutin tanı laboratuvarlarında kolay uygulanabilirliği ile antifungal hassasiyet testlerinde standardizasyonu sağlayabilir. Klinik örneklerden soyutlanan Candida suşlarından % 78 'inin c. albicans, % 9 'unun C. tropicalis, % 13 "ünün de diğer Candida suşları olduğunu tespit ettik. 214 Candida susuile nccls Antifungal Hassasiyet Testleri Alt Komitesinin önerileri doğrultusunda ve besiyeri olarak L-Glutaminli rpmi 1640' ı kullanarak mikrodilüsyon metodu ile yaptığımız antifungal hassasiyetin beş antifungal ajanda (amfoterisin-B, flusitozin, ketokonazol, mikonazol ve flukonazol) hassasiyet tayini çalışmamızda daha önce yapılan çalışmalarla son derece uyumlu olarak, amfoterisin-B'ye yüksek hassasiyet, flusitozine ise % 21 oranında direnç saptadık. Azol grubu antifungal ilaçlarla sağlanan yüksek MIC düzeylerinin tüm laboratuvarla-rın sorunu olan parsiyel üremeye bağlı olduğu kanısına vardık. Azol grubu ilaçlarla daha sağlıklı sonuçların elde edilmesi için klinik korelasyonlu çalışmaların gerekli olduğu inancındayız.tr_TR
dc.format.extent61 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAntifungal ajanlartr_TR
dc.subjectKandidatr_TR
dc.subjectİlaçlara direnç-mikrobiyaltr_TR
dc.subjectAntifungal agentsen_US
dc.subjectCandidaen_US
dc.subjectDrug resistance-microbialen_US
dc.titleKlinik örneklerden izole edilen candida suşlarının başlıca antifungallere duyarlılıklarının araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the susceptibility of candida strains isolated from clinical samples to major antifungalsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031209.pdf
  Until 2099-12-31
2.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons