Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7832
Title: Gürültü analizinde yeni olanaklar
Other Titles: Accurate frequency estimation from five samples
Authors: Dilaveroğlu, Erdoğan
Uyar, Numan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Keywords: Gürültü analizi
Noise analysis
Issue Date: 27-Mar-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uyar, N. (1995). Gürültü analizinde yeni olanaklar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bitirme tezinden incelenen konu ; yeni bir sinûzoidal frekans tahmin yöntemidir. Bu yöntemin temeli , herhangi bir sinûzoidal işaretten beş örnek alınarak o anda frekansının bulunmasına dayanır. Daha önceden kullanılan Prony yönteminden daha hızlı ve doğru sonuçlar vermektedir .Algoritmanın az işlem yükü olmasından dolayı frekans hızlı olarak bulunabilir. Bu da algoritmanın basit mîkroişlemci tabanlı sistemlerde kullanılıriığını arttırmaktadır. Bu tezde incelenen konulann ana başlıklannı ve içeriklerini aşağıdaki gibi bölûmlendirmek mümkündür; Tezin Birinci Bölümünde : Konunun ana hatlan incelendi İkinci Bölümünde : Bu yöntemin matematiksel bağıntıları çıkarılarak frekans bulma aşamalarındaki kullanılacak sonuç ifadeleri bulundu. Daha sonra bilgisayarda simülasyon işlemi yapılarak frekans bulma algoritmasının sonuçlan analiz edildi. Üçüncü Bolümde : Algoritmanın gerçek işaret üzerindeki uygulaması incelendi, AÖC kartının gerektirdiği donanım ve yazdım üzerinde duruldu. Algoritmanın uygulanabilirliği analiz edildi. Dördüncü Bölümde : Yapılan simülasyon ve gerçek uygulamanın sonuçlan analiz edilerek incelenen teoremin sonucu üzerinde duruldu. Beşinci Bölümde de : İşlemlerin yapılabilmesi için gerekli olan ; ek teoremler, programlar ve simülasyon çıktılannın sonuçlan sunuldu.
The subject which examinea in The Postgraduate Work Thesis is a new method for estimationof sinusodiaî frequency. The base of this method is finding the frequency, while taking five samples from any sinusodiaî sıgnal. This method gives quick and more accurate results from The Prony 's Method, which was used before this method. The freguency can be find quickly by this method. Because minimum öperation is necessaıy in the algorithm of this method. As a result of this, the algorithm of this method can be preferred on the systems, which have a base of simple microprocessor. Let 's have a look at the sections of this thesis: CHAPTER - 1 : The base notions öf subject is examined. CHAPTER - 2 : The last formulas are found,whiçh will be use in the step of finding the freguency by ctiîçulating the mathematical formulas of this method. The results of the algorithm, vvhich is used for finding the fregtıençy is analyzed by making an öperation öf simulation on the Computer. CHAPTER - 3 : The applîcation on the reel signal of the algorithm is examined, The hardvvare ah<spftvvâre, vvhich arp necessaıy for ADC card is projected. And then, the âigörithm is analyzed for ît is prâcticabie or not. CHAPTER - 4 : The results of the simulation, vvhich made before and reel practice are analyzed. The results of ali these investigations and studıes about this new method are commented on. CHAPTER - 5 : The theoremsin the appendix and.programs and the outputs of simulation ' s results, which are necessaıy for making of the procedures are served.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7832
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045323.pdf
  Until 2099-12-31
6.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons