Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7831
Title: Akut viral hepatitlerin ELISA yöntemiyle ayırıcı tanı ve bazı epidemiyolojik özelliklerinin irdelenmesi
Other Titles: Differential diagnosis of acute viral hepatitis by ELISA method and examination of some epidemiological features
Authors: Mıstık, Reşit
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Enzime bağlı immünosorbent testi
Epidemiyolojik faktörler
Hepatit-viral-insan
Enzyme-linked immunosorbent assay
Epidemiologic factors
Hepatitis-viral-human
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mıstık, R. (1989). Akut viral hepatitlerin ELISA yöntemiyle ayırıcı tanı ve bazı epidemiyolojik özelliklerinin irdelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları klinik ve poliklinikleri ile, Bursa Devlet Hastanesi İntaniye kliniğine başvuran akut viral hepatit tanısı alan 78 hasta incelendi. Bunların, %54.4'ünde A tipi hepatit, %44.3'ünde B tipi hepatit ve %1.3'ünde ise non-A, non-B hepatiti saptandı. A tipi hepatit çocukluk çağında, B tipi hepatit ise genç erişkinlerde ağırlıklı olarak bulundu. En önemli risk grupları A tipi hepatitte öğrenciler, B tipinde ise sağlık personeli olduğu görüldü. NANB hepatitli tek olgu ise, posttransfizyonel hepatit olarak değerlendirildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7831
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006905.pdf
  Until 2099-12-31
3.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons