Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7829
Title: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran hasta özelliklerine göre uygun acil servis tasarımının belirlenmesi
Other Titles: Determination of the appropriate emergency department design according to patients admitted to The Uludag University Medical Faculty Emergency Departmentt
Authors: Armağan, Erol
Sert, Pınar Çınar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil servis tasarımı
Hasta profili
Emergency department design
Patient profile
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sert, P. Ç. (2014). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran hasta özelliklerine göre uygun acil servis tasarımının belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda hastanemiz acil servisine başvuran hastaların klinik özelliklerine göre ideal acil servis tasarımının ve ihtiyaç duyulan uygun bakım alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır Çalışmaya bir yıl süresince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran 12550 hasta alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru şikayeti, triaj kategorileri, yandaş hastalıklar, konsültasyonlar, tanılar ve sonuçlanma şekilleri değerlendirildi. Bu verilere göre acil servis tasarım kılavuzları doğrultusunda hastaların ihtiyaç duyduğu uygun tedavi alanları belirlendi. Çalışmamız sonucunda acil servisimizin toplam 150 m² lik 6 yataklı resüsitasyon odasına, 180 m²'lik triaj ve resepsiyon alanına, 1 adet dekontaminasyon odasına, 25 adet hızı bakı birimine, 25 m²' lik 2 tane izolasyon odasına, 16 m² 'lik psikiatri odasına, her biri 16 m² olacak şekilde KBB/ Göz odası, jinekoloji odası gibi özel odalara, 10 adet tek kişilik odaya, 20 m²'lik bir adet alçı odası ve 20 m²'lik bir adet girişim odasına, 12 m²' lik konsültasyon odasına, her biri en az 12 m² olan ve en az yarısı monitörlü 90 adet tedavi alanına ve 10 m²'lik çalışan istasyonuna ihtiyaç duyulduğu saptandı. Ayrıca hasta yakınları için 500 m²'lik bekleme salonu ve 2 tane hasta yakını bilgilendirme odası bulundurulması, 80 m²'lik eğitim odası, 220 m²'lik acil servis deposu ve 400 m²'lik idari alan yapılanması gerektiği bulundu. Bu bilgiler doğrultusunda yıllık 100.000 hasta başvurusu için acil servisimizin toplam 5000 m²' lik bir alana ihtiyacı olduğu belirlendi. Acil servislerin daha iyi hizmet verebilmesi için her hastane kendi fiziki şartları, bütçe ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak kılavuzlar ışığında kendisine en uygun acil servisi planlamalıdır.
Our study was aimed to determine the required appropriate care area and emergency department ideal design according to patients admitted to the emergency department of our hospital. The study was done in Uludag University Medical Faculty Emergency Department for one year. Patients admitted to the emergency department were selected by systematic sampling and totally 12550 patients were enrolled in the study. Patients' age, gender, chief complaint, triage category, concomitant diseases, consultations and diagnoses were evaluated. According to these data and in line with the emergency department design guidelines the needs of patient's appropriate treatment areas have been identified. In conclusion, we found that our hospital's emergengy department needs; 150 m² 6-bed resuscitation room, 180 m² triage and reception area, 1 decontamination room, 25 fast track area, 2 isolation rooms each of which is 25 m², 16 m² psychiatic patient room, special rooms each of which is 16 m² like ophthalmology/ENT and gynecology room, 10 single rooms, 20 m² plaster room, 20 m² procedure room, 12 m² consultation room, 90 treatment areas each of which is 12 m² and at least 45 areas have physiological monitoring and 10 m² staff station. Furthermore, 500 m² waiting room to patients' families and 2 relatives informing room, 80 m² tutorial room, 220 m² equipment/store room and 400 m² administration area was found to be needed. Based on this information total 5000 m² area needs to be determined for an annual of 100,000 patients admitted to the emergency department. In order to provide better services of the emergency departments, each hospital should plan the most appropriate department by considering physical conditions, budget and needs in the light of guidelines.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7829
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360188.pdf920.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons