Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7828
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİskender, M. Abdulhalik-
dc.contributor.authorÜzmez, Asena-
dc.date.accessioned2020-02-04T08:47:11Z-
dc.date.available2020-02-04T08:47:11Z-
dc.date.issued1995-
dc.identifier.citationÜzmez, A. (1995). Pamuklu mamüllerin boyanmasında kimyasalların boyarmaddelerin uyumluluğuna etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7828-
dc.description.abstractBu çalışmada pamuklu kumaşların çektirme yöntemine göre reaktif boyalarla boyanması sırasında boyarmaddelerin birbiriyle uyumluluğu ve kimyasalların buna etkisi araştırılmıştır. Birinci bölümde çalışmanın amacı ve hedefleri belirtilip, konu hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklardan taranan bilgiler, çeşitli bilim adamlarının konu ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaları ve deneysel bölümde kullanılan bağıntılar sunulmuştur. Üçüncü bölümde materyal ve yöntem üzerinde durulmuş ve deneysel çalışma açıklanmıştır. Dördüncü ve beşinci bölümde deney sonuçları, elde edilen sayısal verilere göre değerlendirilip, boyarmadde uyumluluğuna kimyasalların etkisi hakkında yorum yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, compatibility of dyestuff in the exhaust dyeing of cotton fabrics \vith reactive dyes and effect of auxiliaries are examined. In the firs part, the purpose and the targets of the study are determined and general Information about the subject are given. In the second part, a summary of the literatüre survey, different scientist’theoreticaland experimental studies about the subject and relations used to obtain the experimental data are presentcd. In the third part, the cxpcrimental materials, the method and experimental study are explained. In the fourth and the fıfth part, experimental results are evaluated to obtain the experimental data and effect of auxiliaries on compatibility of dyestuffs are discussed.en_US
dc.description.sponsorshipTurbo Tekstil İşletmesitr_TR
dc.format.extentX, 61 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBoyama yöntemleritr_TR
dc.subjectDyeing methodsen_US
dc.subjectBoyar maddelertr_TR
dc.subjectDyestuffsen_US
dc.subjectKumaşlartr_TR
dc.subjectFabricsen_US
dc.titlePamuklu mamüllerin boyanmasında kimyasalların boyarmaddelerin uyumluluğuna etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of chemicals on the compatibility of dyestuffs in dyeing cotton productsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045327.pdf
  Until 2099-12-31
2.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons