Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7826
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTüz, Melek-
dc.contributor.authorÖzcan, Gürsel-
dc.date.accessioned2020-02-04T08:44:11Z-
dc.date.available2020-02-04T08:44:11Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.citationÖzcan, G. (1998). Toplam kalite yaklaşımında performans yönetim sistemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7826-
dc.description.abstractToplam Kalite Yönetimini başarıyla uygulamak isteyen örgütler, insana ve insan kaynaklan yönetimine önem vermektedirler. İnsan kaynaklan yönetimindeki en tartışmalı konulardan birisi Performans Değerlendirmeleridir. Performans Değerlendirmesini vazgeçilmez kılan şey, bir kuruluşta işlerin iyi gidip gitmediğinin nesnel bir ölçüsü olarak, o kuruluşta çalışanların iş performansı üzerinde odaklanmasıdır. Performans Değerlendirmesi sürecinin samimi ve dürüst bir iletişime dayanması gerektiği açıktır. Yönetim ihtiyaçlarını, görevlerini ve amaçlarını açıkça bildirmeli, çalışanlarda bir işin en iyi nasıl yapılacağına ilişkin kendi görüşlerini ortaya koymalıdır. Çalışanların saptanan hedefleri izleyebilmesi için, işlerin nasıl yapılacağı ve performans kriterleri yönetim tarafından açıkça ifade edilmelidir. Performans Değerlendirmeleri, iyi düzenlenmiş bir insan kaynaklan yönetiminin önemli bir bileşenidir. Çalışanların performanslarına ilişkin kararlar insan kaynaklan yönetimi sisteminin diğer bölümlerini de etkiler. Ücret politikası, kariyer planlama, mesleki gelişim, işe alma kriterleri ve eğitim performans değerlendirmesinin etkilediği alanlardan birkaçıdır. Her organizasyonun kendine ait kültürü, vizyonu, misyonu, değerleri ve hedefleri vardır. Mükemmel Performans Değerlendirme Sistemi ya da yöntemi diye bir şey yoktur. Performans Değerlendirmesi, uygulandığı durumun özgül koşullan dikkate alınarak yapıldığında çok daha etkili olmaktadır. Bu sebeple tek bir Performans Yönetim sistemi yoktur. Şirketler kendi organizasyonel yapılarını, vizyon, misyon ve kültürlerini göz önüne alarak kendilerine özgü Performans Yönetim Sistemleri oluşturabilir ve uygulayabilirler.tr_TR
dc.format.extentVII, 264 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPerformans değerlendirmetr_TR
dc.subjectPerformans yönetimitr_TR
dc.subjectToplam kalite yönetimitr_TR
dc.subjectYönetimtr_TR
dc.subjectPerformance evaluationen_US
dc.subjectPerformance managementen_US
dc.subjectTotal quality managementen_US
dc.subjectManagementen_US
dc.titleToplam kalite yaklaşımında performans yönetim sistemitr_TR
dc.title.alternativePerformance management system in total quality approachen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074279.pdf
  Until 2099-12-31
10.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons