Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7826
Başlık: Toplam kalite yaklaşımında performans yönetim sistemi
Diğer Başlıklar: Performance management system in total quality approach
Yazarlar: Tüz, Melek
Özcan, Gürsel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Performans değerlendirme
Performans yönetimi
Toplam kalite yönetimi
Yönetim
Performance evaluation
Performance management
Total quality management
Management
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özcan, G. (1998). Toplam kalite yaklaşımında performans yönetim sistemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Toplam Kalite Yönetimini başarıyla uygulamak isteyen örgütler, insana ve insan kaynaklan yönetimine önem vermektedirler. İnsan kaynaklan yönetimindeki en tartışmalı konulardan birisi Performans Değerlendirmeleridir. Performans Değerlendirmesini vazgeçilmez kılan şey, bir kuruluşta işlerin iyi gidip gitmediğinin nesnel bir ölçüsü olarak, o kuruluşta çalışanların iş performansı üzerinde odaklanmasıdır. Performans Değerlendirmesi sürecinin samimi ve dürüst bir iletişime dayanması gerektiği açıktır. Yönetim ihtiyaçlarını, görevlerini ve amaçlarını açıkça bildirmeli, çalışanlarda bir işin en iyi nasıl yapılacağına ilişkin kendi görüşlerini ortaya koymalıdır. Çalışanların saptanan hedefleri izleyebilmesi için, işlerin nasıl yapılacağı ve performans kriterleri yönetim tarafından açıkça ifade edilmelidir. Performans Değerlendirmeleri, iyi düzenlenmiş bir insan kaynaklan yönetiminin önemli bir bileşenidir. Çalışanların performanslarına ilişkin kararlar insan kaynaklan yönetimi sisteminin diğer bölümlerini de etkiler. Ücret politikası, kariyer planlama, mesleki gelişim, işe alma kriterleri ve eğitim performans değerlendirmesinin etkilediği alanlardan birkaçıdır. Her organizasyonun kendine ait kültürü, vizyonu, misyonu, değerleri ve hedefleri vardır. Mükemmel Performans Değerlendirme Sistemi ya da yöntemi diye bir şey yoktur. Performans Değerlendirmesi, uygulandığı durumun özgül koşullan dikkate alınarak yapıldığında çok daha etkili olmaktadır. Bu sebeple tek bir Performans Yönetim sistemi yoktur. Şirketler kendi organizasyonel yapılarını, vizyon, misyon ve kültürlerini göz önüne alarak kendilerine özgü Performans Yönetim Sistemleri oluşturabilir ve uygulayabilirler.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7826
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074279.pdf
  A kadar 2099-12-31
10.98 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons