Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7825
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAbacı, Nurcan-
dc.contributor.authorSünerin, Evren-
dc.date.accessioned2020-02-04T08:43:00Z-
dc.date.available2020-02-04T08:43:00Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationSünerin, E. (2011). III. Selim Dönemi ıslahat hareketlerinin Gemlik Tersanesi'ne yansımaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7825-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Nizam-ı Cedid olarak ifade edilen, Osmanlı İmparatorluğu tarihinin 1789-1807 yılları arasını kapsayan döneminde, bahriyede yapılan yeniliklerin Gemlik Tersanesi'ne etkilerini incelemeye çalışmaktır. Bu maksatla tezin birinci bölümünde Nizam-ı Cedid kavramının içerdiği anlam ve uygulamaları üzerinde durularak, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde neyi ifade ettiği belirtilmek istenmiştir.İkinci bölümde ise Osmanlı İmparatorluğu denizcilik tarihinden kısa bir şekilde bahsedilerek, III. Selim'le birlikte gerçekleştirilmeye çalışılan, deniz teknolojisindeki dönüşüm ve ıslahat çalışmaları incelenmiştir.Üçüncü ve son bölümde ise Gemlik Tersanesi'nin tarihine değinilerek, Nizam-ı Cedid döneminde Gemlik Tersanesi'nde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe main of this study is to try to examine the effects of innovations which were made in navy during the Nizam-ı Cedid era, which covers the years 1789-1807, on the Gemlik Shipyard. For this purpose on the first part of the thesis the meaning and practicies of the Nizam-ı Cedid notion are dwelt on and by this way it is intended to express what it represents in the Ottoman History.In the second part, the Ottoman Empire naval history is discoursed on briefly and the transformation and reform efforts on the sea technology in the Selim III era are examined.In the third and the last part, the history of Gemlik Shipyard is mentioned and the developments in the Gemlik Shipyard which are made in Nizam-ı Cedid era are discussed.en_US
dc.format.extentX, 120 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectNizam-ı Cedidtr_TR
dc.subjectIslahattr_TR
dc.subjectGemlik Tersanesitr_TR
dc.subjectDenizciliktr_TR
dc.subjectGemi teknolojisitr_TR
dc.subjectReformtr_TR
dc.subjectGemlik Shipyarden_US
dc.subjectNavyen_US
dc.subjectShip technologyen_US
dc.titleIII. Selim Dönemi ıslahat hareketlerinin Gemlik Tersanesi'ne yansımalarıtr_TR
dc.title.alternativeReflections of Selim III's reform movements to Gemlik Shipyarden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294825.pdf6.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons