Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7812
Title: Gemilerde yangın güvenlik önlemleri ve yangın tesisatlarının incelenmesi
Other Titles: Researching fire security measures and installations at ships
Authors: Yamankaradeniz, Recep
Özkara, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yangın
Yangın savunma
CO2
Gemi
Fire
Fire protection
Ship
Issue Date: 6-Nov-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkara, E. (2003). Gemilerde yangın güvenlik önlemleri ve yangın tesisatlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında yangının tanımı, oluşması, yangın çeşitleri, yangın söndürme ekipman ve yöntemleri ile ilgili araştırmalar yapılmış, derlenerek bilgi olarak sunulmuştur. Bu bilgilerden sonra gemilerde en sık karşılaşılan yangın çeşitlerinden olan makine dairesi yangınlarını söndürmek için kullanılan C02'li sabit yangın söndürme sistemi için denizcilik alanında faaliyet gösteren klas kuruluşlarının ilgili kuralları kullanılarak örnek bir tasarım yapılmıştır. Yapılan bu tasarım aynı zaman da inşa edilmekte olan 7100 tonluk bir kimyasal tankerde de uygulanarak tezdeki tasarımın pratik olarak da gerçekleşmesi sağlanmıştır. Yine tasarımda hem dişli bağlantı hem de kaynaklı bağlantı kullanılması durumunda oluşacak olan maliyet farklılığı da incelenmiştir.
In this thesis study, the fire definition, fire variety, fire extinguishing equipment and methods have been studied and submited for information After this information; the fixed fire extinguishing system with CO2 to extinguish the machinery spaces fires has been designed. In this design specification of classification societies which are performing in marine field. This design has been applied to 7100 DWT Chemical tanker. Doing so, the.design in thesis has been realised practically. The system cost has been studied in case of threaded pipe fittings or welded pipe fittings is used in the design.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7812
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139893.pdf
  Until 2099-12-31
4.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons