Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7809
Title: Otomotiv sektöründe yalın üretim sistemi ve bir işletmeye uygulanması
Other Titles: Lean production system in automotive industry and application in a manufacturer
Authors: Ülkü, Sedat
Özgiray, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Otomotiv sektörü
Yalın üretim sistemi
Automotive industry
Lean production system
Issue Date: 17-Apr-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgiray, S. (2003). Otomotiv sektöründe yalın üretim sistemi ve bir işletmeye uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 20. Yüzyılın başlarında, Henry FORD'un önderliğinde başlatılan seri üretim sonucunda elde edilen basan ve değişimi, 20. yüzyılın ikinci yansından sonra ilk örnekleri Japonya'da görülen yalın üretim sistemi izlemiştir. 20. yüzyılın sonlarında ise yalın üretim sistemi Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kadar yayılmaya başlamıştır. Özellikle Amerikan- Japon ortaklı olarak kurulmaya başlanan yeni bir üretim anlayışının egemen olduğu fabrikalar diğer sanayi kuruluşları için birer öğretmen hükmüne geçmiş ve hızla Japonların üretim anlayışı irili ufaklı sayısız firma tarafından kendi bünyelerinde uygulanmak üzere kopyalanmıştır. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren ülkemizde de ağırlaşan rekabet koşullan ve yabancı sermayenin yüksek teknolojili kendi fabrikalarında bu yeni üretim felsefesini uygulamaya başlaması ve kendi yan sanayilerine de bu uygulamaları yaygınlaştırmaları, bugün "Yalın Üretim" denilen bu üretim felsefesinin hızla Türk sanayici ve akademisyenlerinin ilgi alanına girmesine sebep olmuştur. Tezin "Kaynak Araştırması ve Kuramsal Bilgiler" bölümünde Yalın Üretim içerdiği tüm prensipler literatürler taranarak detaylı olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Son bölümde ise yalın üretim tekniklerden olan kaizen, SMED (Single Minute Exchange of Dies - Tekli Dakikalarda Kalıp Değiştirme), JIT (Just in Time - Tam Zamanında) sevkiyat ve kanban ile yalın üretimin ilk olarak uygulanmaya başladığı otomotiv sektöründe bir örnek ana sanayi firmasında yapılan iyileştirme çalışmalarından uygulama örnekleri vererek yalın üretimin uygulanabilirliliği kolay fakat büyük yararlar sağlayan bir üretim sistemi olduğu gösterilmiştir. "Materyal ve Yöntem" bölümünde ise yalm üretim tekniklerden olan kaizen, SMED, JIT sevkiyat ve kanban ile yalın üretimin ilk olarak uygulanmaya başladığı otomotiv sektöründe bir örnek ana sanayi firmasında yapılan iyileştirme çalışmalarından uygulama örnekleri vererek yalın üretimin uygulanabilirliliği kolay fakat büyük yararlar sağlayan bir üretim sistemi olduğu gösterilmiştir.
At the beginning of 20th century, with the implementation of mass production techniques in the automotive industry with the leading of Henry FORD, a revolution in the industry era occurred and great successes in efficiency, price cuts were obtained. In the second part of 20 century, another revolution in Japan followed the first one which is named "Lean Production". At the last decade of the century, this production system was carried to North America and Europe. Especially the factories which are established with the co-investment of American and Japanese companies became a model for the others and very rapidly it is started to be copied by many factories and services in this area. This production model has also been applied in Turkey since 1990 due to the heavy competition and the factories established with the foreign investments. In the thesis, in the section of "Literature Research and Theoretical Knowledge" the "Lean Production" and the tools it is using are explained. At the "Materials and Method" section, some of the applications of the Lean Production techniques such as kaizen, SMED and kanban in one of the leading companies in automotive sector are explained and the benefits of it are discussed while it is proved how easily it should be implemented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7809
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139892.pdf
  Until 2099-12-31
6.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons