Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7807
Başlık: Stresin fibrinolitik aktiviteye etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of stress on fibrinolytic activity
Yazarlar: Özlük, Kasım
Taş, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Fibrinoliz
Fizyoloji
Stres
Fibrinolysis
Physiology
Stress
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Taş, S. (1991). Stresin fibrinolitik aktiviteye etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Fibrinolitik sistemin aktivasyonu ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Fakat stresin, fibrinolizis üzerine etkisi pek araştırılmamıştır. Biz de konuya katkıda bulunmak için stresin fibrinolitik aktiviteye etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmamızda sıçanlara 5 ve 16 saat süreli soğuk, sıcak ve immobilizasyon olmak üzere üç tip stres uygulandı. Her üç stres de akut ve kronik olarak iki şekilde uygulandı. Akut stres bir defa belirtilen sürelerde uygulandı. Kronik stres ise, belirtilen sürelerde ard arda 7 gün uygulandı. Sıçanlar stres sürelerinin bitiminden 5 dakika önce cilt altı olarak 100 i.ü/kg heparinize edildiler. Stres sürelerinin bitiminden sonra sıçanlar, bulundukları ortamdan alındılar. Bir gruptan akut ve kronik stres bitiminden hemen sonra, diğer gruptan akut ve kronik stres bitiminden 4 saat sonra başları giyotin le kesilerek kan alındı. Alınan kan örneklerinde fibrinolitik aktiviteyi saptamak için E.E.Z, fibrin plak ve fibrinojen miktarları tayin edildi. çalışmamızda, kısa süreli stresin başlangıcında fibrinolizisin aktive olduğunu, uzun süreli stres uygulamasından sonra ise, fibrinolizisin inhibisyona uğradığı sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7807
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
006625.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.98 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons