Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7807
Title: Stresin fibrinolitik aktiviteye etkisi
Other Titles: The effect of stress on fibrinolytic activity
Authors: Özlük, Kasım
Taş, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Fibrinoliz
Fizyoloji
Stres
Fibrinolysis
Physiology
Stress
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taş, S. (1991). Stresin fibrinolitik aktiviteye etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Fibrinolitik sistemin aktivasyonu ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Fakat stresin, fibrinolizis üzerine etkisi pek araştırılmamıştır. Biz de konuya katkıda bulunmak için stresin fibrinolitik aktiviteye etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmamızda sıçanlara 5 ve 16 saat süreli soğuk, sıcak ve immobilizasyon olmak üzere üç tip stres uygulandı. Her üç stres de akut ve kronik olarak iki şekilde uygulandı. Akut stres bir defa belirtilen sürelerde uygulandı. Kronik stres ise, belirtilen sürelerde ard arda 7 gün uygulandı. Sıçanlar stres sürelerinin bitiminden 5 dakika önce cilt altı olarak 100 i.ü/kg heparinize edildiler. Stres sürelerinin bitiminden sonra sıçanlar, bulundukları ortamdan alındılar. Bir gruptan akut ve kronik stres bitiminden hemen sonra, diğer gruptan akut ve kronik stres bitiminden 4 saat sonra başları giyotin le kesilerek kan alındı. Alınan kan örneklerinde fibrinolitik aktiviteyi saptamak için E.E.Z, fibrin plak ve fibrinojen miktarları tayin edildi. çalışmamızda, kısa süreli stresin başlangıcında fibrinolizisin aktive olduğunu, uzun süreli stres uygulamasından sonra ise, fibrinolizisin inhibisyona uğradığı sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7807
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006625.pdf
  Until 2099-12-31
1.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons