Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7805
Title: Düz örme kumaşlarda örgü yapısının oluşan kumaşın boyutları ve bazı fiziksel özelliklerine etkileri
Other Titles: The Effects of knit structure on dimensional and some physical properties of flat knitted fabrics
Authors: Kavuşturan, Yasemin
Emirhanova, Nergiz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Örme kumaş
Boncuklanma
Aşınma dayanımı
Patlama mukavemeti
Hava geçirgenliği
Eğilme rijitliği
FAST sistemi
Knitted fabric
Pilling
Abrasion resistance
Bursting strengh
Air permability
Bending rigidity
FAST system
Issue Date: 3-Oct-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Emirhanova, N. (2003). Düz örme kumaşlarda örgü yapısının oluşan kumaşın boyutları ve bazı fiziksel özelliklerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada %80 Kuzuyünü -%20 Poliamid ipliklerle örülen atkılı örme dış giysilik kumaşlara uygulanan ondört farklı örgü yapısının kumaşların boyutları ve kumaşların boncuklanma eğilimi, aşınma dayanımı, patlama mukavemeti, hava geçirgenliği, eğilme uzunluğu ve FAST sistemi ile ölçülen kumaş özellikleri üzerine etkilerini belirlemek için yapılmış deneysel bir çalışma sunulmuştur. İlk bölümde çalışmanın amacı ve hedefleri sunulmuştur. İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar özet halinde verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmalarda kullanılan kumaşların özellikleri, kullanılan test aletleri ve özellikleri verilmiş daha sonra çalışma yöntemi ve çeşitli kumaş özelliklerinin ölçüm yöntemleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir. Beşinci bölümde ise bulgulardan yararlanılarak kumaşların boyutsal ve fiziksel özellikleri hakkında yorumlar yapılmıştır.
In this study, an experimental work is presented to determine the effects of fourteen different knit structures on the dimensions properties and bending rigidity, air permability, abrasion resistanse, bursting strength and pilling. Hand properties of 80%Lambswool -20% Polyamid flat knitted fabrics. In the first chapter the purpose and aims of the study are presented. In the second chapter a summary of the literature survey is given. In the third chapter, properties of fabrics used throughout the experimental work testing procedures and measurements of various fabric properties are explained. In the fourth chapter, experimental results are presented. In the fifth chapter with the aim of experimental results dimensional and physical properties of fabrics are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7805
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139877.pdf
  Until 2099-12-31
9.89 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons