Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7803
Title: Kombinasyon ıslahında geliştirilen ekmeklik buğday hatlarının bazı kalite özellikleri bakımından performansları
Other Titles: Performance of bread wheat lines developed in combination breeding in terms of some quality features
Authors: Ekingen, Halis Ruhi
Yılmaz, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bitki ıslahı
Plant breeding
Buğday
Wheat
Ekmeklik kalitesi
Bread quality
Tarla bitkileri
Field crops
Issue Date: 11-Jul-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, A. (1995). Kombinasyon ıslahında geliştirilen ekmeklik buğday hatlarının bazı kalite özellikleri bakımından performansları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, F6 generasyonunda ki 10 ekmeklik buğday hattı, ata çeşitleri ve bir standart çeşit bazı kalite özellikleri bakımından incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre bitki hatlarının bir bölümü atalarını geçmiş, bir bölümü de atalarla aynı düzeyde kalmıştır. Hektolitre ağırlığında 6 bitki hattı kontrol çeşit olan Göneni'; en yüksek değere sahip olan Kate-AI ata çeşitini ise 3 hat geçebilmiştir.En yüksek hektolitre ağırlığı değeri Arpatan-9 ile BEt.2024'ün melezi olan 8 numaralı bitki hattında saptanmıştır. Protein oranında Gönen çeşitini 9 hat; atalardan yine en yüksek değere sahip olan Kate-AI'i 2 hat geçebilmiştir. En yüksek protein oranı değeri Arpatan-9 ile BEİ.2024 kombinasyonundan elde edilen 10 numaralı bitki hattında bulunmuştur.
In this study, some Quality traits of 10 soft wheat strains, their parental varieties and one standart variety were examined in F6 generation. According to the findings, some of the strains produced the same yield as their parents and some outyielded parental yields. Six of the strains exceeded control variety (Gönen), and three of them yielded more than the highest yielding pareııt variety Kate-AI in respect of hectoliter weight. The highest hectoliter weight were determined in plants strain numbered 8, a cross-bred of Arpatan-9 and BEİ.2024. In protein content, nine strains were higher than standart variety (Gönen), and two strains than. Kate-AI which was superior to its parents. The highest protein content was obtained from plant strain numbered 10, a hybred of Arpatan-9 and BEÎ.2024.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7803
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045333.pdf
  Until 2099-12-31
1.42 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons