Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7801
Title: Dual fazlı çeliklerde ikinci faz martenzit morfolojisinin mekanik özelliklere etkisi
Other Titles: Effect of morphology of secord-phase martensite on mechanical properties of dual phase steels
Authors: Bayram, Ali
Ula, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dual faz
Kırılma Tokluğu
Morfoloji
Martenzit
Çekme özellikleri
Dual Phase Steels
Tensile Properties
Martensite
Morphology
Fracture Toughness
Issue Date: 15-Feb-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ula, M. (1999). Dual fazlı çeliklerde ikinci faz martenzit morfolojisinin mekanik özelliklere etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada düşük karbonlu(yaklaşık %0. 1 C) alaşımsız çelikler kullanılmıştır. Deneysel çalışmaların gerektirdiği ölçülerde hazırlanan numuneler üç farklı ısıl işleme tabii tutulmuştur. A grubu numuneler a+y (820°C) bölgesinde 1 saat tutulup suda su verilmiştir (Intercritical annealing). B grubu numuneler y (910°C) bölgesinde 45 dakika tutulup suda su verilmiştir. Daha sonra bu numuneler a+y (820°C) bölgesinde 1 saat tutulduktan sonra suda su verilmiştir (Intermediate quenching). C grubu numuneler ise y (910°C) bölgesinde 40 dakika bekletilerek fırında a+y (820°C) bölgesine soğutulup bu bölgede 40 dakika bekletilip suda su verilmiştir. (Step quenching), a+y bölgesinde su verme ile elde edilen A grubu numunelerde en yüksek çekme değerleri elde edilmiştir. Üç alaşım içinde en düşük süneklik ve kırılma tokluğu değerleri kademeli su verme ile elde edilen C grubu numunelerde gözlendi. Fiberli martenzit yapısına sahip B grubu numunelerde ise en yüksek süneklik ve kırılma tokluğu değerlerine ulaşıldı. En yüksek aşınma direnci ise B grubu alaşımlarda tespit edildi. Bu üç alaşım içerisinde optimum mekanik özellikler fiberli martenzit yapıdaki B grubu alaşımlarda gözlendi.
In this study, plain carbon (approximately 0,1C) steel specimens were used. In order to obtain different martensite morphologies; different heat treatment procedures were applied to experimental specimens. The group A specimens were held in the a+y (820°C) region for 1 hour and then, quenched in water (Intercritical annealing). The group B specimens were held in the y region (910°C) for 45 minutes and quenched in water subsequently. After that, these specimens were held in the a+y (820°C) region for 1 hour and then, quenched in water (Intermediate quenching). However, the group C specimens were held in the y (910°C) region for 40 minutes and then, quenched in water (Step quenching) in the Group A specimens which were obtained by quenching in the a+y region, maximum tensile values were determined. Between the three alloys, minimum ductility and fracture toughness values are observed in the Group C specimens. However, in the Group B specimens which have a fibrous martensitic structure, maximum ductility and fracture toughness values are observed. The maximum wear resistance is determined in the Group B alloys. In these three group alloys, optimum mechanical properties are observed in the Group B alloys which have a fibrous martensitic structure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7801
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084889.pdf
  Until 2099-12-31
3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons